Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Mehmet Emin Buğra’xxnın Hindistan ve Afganistan’xxda Doğu Türkistan İçin Verdiği Mücadeleler

Tarihin Peşinde, no.22, pp.1-23, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mehmet Emin Buğra’nın Hindistan ve Afganistan’da Doğu Türkistan İçin Verdiği Mücadeleler

TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.10, no.22, pp.1-23, 2019 (Journal Indexed in ESCI)

Manuel’xxin Yenilgisi ve Üçüncü Haçlı Seferi

Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, vol.19, no.1, pp.241-250, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Myriokephalon Savaşı Esnasında Anadolu’xxda Siyasi Durum ve Uluborlu Coğrafyasında Savaşın Yeri

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.71-96, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaçağda Bir Türkiye Selçuklu Kenti Uluborlu

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2013, no.30, pp.55-66, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye Selçukluları ve Erken Beylikler Epigrafisine Giriş 1065 1350 Bir Bibliyografya Denemesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.1, pp.601-617, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tevârih-i Âl-i Selçuk’a Kilisli Muallim Rıfat Tarafından Yapılan Değerlendirme Çalışması

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2013, no.28, pp.75-99, 2013 (Other Refereed National Journals)

Doğu Türkistan Kültürünün Türk Tarih Açısından Önemi

Doğu Türkistan’ın Sesi, vol.18, pp.53-54, 2009 (Other Refereed National Journals)

Tevârih i Âl i Selçuk Oğuznâme si The Oguz Nâme Of Tevârih i Âl i Selçuk

Turkish Studies, vol.3, no.7, pp.163-199, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Doğu Türkistan Tarihinin Türk Kültür Tarihi Açısından Önemi The Importance of Eastern Turkestan History Within Turkish Cultural History

Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, vol.8, no.1, pp.35-39, 2008 (Other Refereed National Journals)

Uluborlu’xxda Bir Türklük Destanı Yağlı Pehlivan Güreşleri

Dünden Bugüne Uluborlum, vol.2, no.5, pp.4-7, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Fatmacık Kan Kuuuus (Fatmacık İni)

Dünden Bugüne Uluborlum, vol.2, no.4, pp.4-7, 2008 (National Non-Refereed Journal)

Türk’xxün Su Kültürüne Uluborlu’xxdan Bir Örnek Cirimbolu Su Kemeri

Dünden Bugüne Uluborlum, vol.1, no.3, pp.24-25, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Ahi Şemseddin (Yedi Şehidler) Türbesi

Dünden Bugüne Uluborlum, vol.1, no.2, pp.4-7, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Türk ün Su Kültürüne Uluborlu dan Bir Örnek Cirimbolu Su Kemeri

SDÜ Uluborlu Selahattin Karasoy Yüksek Okulu Altın Kiraz Bülteni, vol.1, no.3, pp.28, 2006 (National Non-Refereed Journal)

Mehmet Emin Buğra ve Mücadele Hayatı

Doğu Türkistan’ın Sesi, vol.17, no.67, pp.16-19, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Uluborlu Gezeği (Borlu Gezeği) ve Uluborlu Bağ Kültürü

2. Somut Olmayan Kültürel Miras Çalıştayı, Turkey, 18 - 20 April 2019

Hamidoğulları Beyliğinin Kuruluş Yeri ve Beylik Döneminden Günümüze Ulaşan İzler

Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu - V Hamitoğulları Beyliği, Isparta, Turkey, 2 - 04 November 2018, pp.8-10

Şehirlerin Tarihi Mirası Eserler ve Çevre

Uluslararası Yeşil Başkentler Kongresi, Konya, Turkey, 8 - 11 May 2018

THE STRATEGIC IMPORTANCE OF APOLLONIA / SOZOPOLIS IN THE BYZANTINE PERIOD AND ITS CONQUEST BY SELJUKSAbstract No: 9099

XIV. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Odesa, Ukraine, 23 - 26 August 2017, pp.77

Mehmet Emin Buğra’nın Hindistan ve Afganistan’da Doğu Türkistan İçin Verdiği Mücadeleler

Uluslararası Mehmet Emin BuğraSempozyumu (Vefatının 50. Yılında), İstanbul, Turkey, 07 October 2015 - 07 October 2018

Mehmet Emin Buğra nın Devlet Adamlığı ve Araştırmacı Yönü

Doğu Türkistan’xxda 12 Kasım 1933 ve 12 Kasım 1944 tarihlerinde Kurulan Son İki Cumhuriyetimiz İçin Düzenlenen Sempozyum. 12 Kasım 2011 İstanbul., Turkey, 12 November 2011

Uluborlu Tarihi

Göller Bölgesi Tarih ve Kültür Varlıkları Bilgi Şöleni 16-17-18 Eylül 2011, Turkey, 16 - 18 September 2011, pp.244-254

Doğu Türkistan ın Türk Kültür Tarihindeki Önemi

Doğumunun 1000. Yılında Kaşgarlı Mahmut ve Doğu Türkistan Sempozyumu”, Turkey, 16 December 2006

Mehmet Emin Buğra ve Mücadele Hayatı

Üç Efendi’xxleri (Dr. Mesut Sabri Baykozi, M. Emin Buğra ve İsa Yusuf Alptekin) Anma Toplantısı, İstanbul, 12 Haziran 2005., Turkey, 12 June 2005

Books & Book Chapters

The Strategic Importance Of Apollonia/Sozopolis City in Byzantyne Period And Its Coquest By The Seljuqs

in: Research and Development on Social Sciences, Rasim Yılmaz, Mehmet Ali Icbay, Hasan Arslan, Editor, International Association of Social Science Research, Bialystok, pp.93-101, 2017

Karahanlılar Döneminde Türkistan’da Türk Kültür ve Medeniyeti

in: Bozkırdan Batıya (Prof. Dr. Hüseyin Salman’a Armağan), Güler Yarcı, Editor, Epsilon Yayınevi, İstanbul, pp.140-148, 2017

Selçuk-nâme İndeksli Tıpkıbasım

Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2014