Education Information

Education Information

 • Continues Doctorate

  Marmara University, Institute Of Turkic Studies, Türk Tarihi (Dr), Turkey

 • Continues Postgraduate

  Istanbul University, Institute Of Social Sciences, Tarih (Yl) (Tezli), Turkey

 • Continues Undergraduate

  Selcuk University, Faculty Of Arts And Scıences, Tarih, Turkey

Dissertations

 • 2008 Doctorate

  Yazıcızâde Ali'nin Selçuk-name isimli eserinin edisyon kritiği

  Marmara University, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi - Ortaçağ Tarihi

 • 2002 Postgraduate

  Mehmet Emin Buğra'nın Hayatı ve Falieytleri

  Istanbul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih - Genel Türk Tarihi

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate Russian

Certificates, Courses and Trainings

 • 1990Öğretmenlik Formasyon

  Education Management and Planning , Selçuk Üniversitesi-Eğitim Fakültesi