General Information

Institutional Information

Unit
Fen Edebiyat Fakültesi
Department
İstatistik Bölümü
Program
İstatistiksel Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı