Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Değer-Tarafsız Sosyoloji Anlayışına Eleştirel Bir Yaklaşım

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, ss.165-187, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Durkheim ve Weber: Paradigmatik Bağlamda Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.189-217, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sosyal Bilim Paradigmaları Bağlamında Max Weber’xxin Metodolojisi

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.63-84, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mukaddime’nin Bilimsel Objektiflik İddiası Açısından Değerlendirilmesi

Uluslarası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 2 - 04 Şubat 2018, ss.15-36