Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Değer-Tarafsız Sosyoloji Anlayışına Eleştirel Bir Yaklaşım

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, no.11, pp.165-187, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Durkheim ve Weber: Paradigmatik Bağlamda Karşılaştırmalı Bir İnceleme

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.38, pp.189-217, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal Bilim Paradigmaları Bağlamında Max Weber’xxin Metodolojisi

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, no.28, pp.63-84, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Mukaddime’nin Bilimsel Objektiflik İddiası Açısından Değerlendirilmesi

Uluslarası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 2 - 04 February 2018, pp.15-36