Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Huzurevi İle Kendi Evinde Yaşayan Yaşlıların Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Fiziksel Aktivite Çerçevesinde İncelenmesi: Isparta Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.11, sa.3, ss.334-341, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

University Sudents’xx Internet Addiction Levels Under Various Variables

European Journal of Educational Sciences, cilt.7, sa.3, ss.109-122, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of the effects of six-weeks of regular table tennis education on attention levels of primary school children

African Educational Research Journal, cilt.8, sa.3, ss.449-452, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Judocuların Aynı Gün İçerisinde Gerçekleştirdikleri Maçlar Arasındaki Kavrama Kuvveti ve Nabız Seviyelerinin İncelenmesi

Uluslararası Spor Bilimleri Öğrenci Çalışmaları, cilt.1, sa.1, ss.15-26, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investıgation Of The Effects Of Badminton Exercises On Attention Development In Autistic Children

European Journal of Physical Education and Sport Science, cilt.3, sa.12, ss.106-117, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EXAMINING THE HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS OF UNIVERSITY STUDENTS

European Journal of Physical Education and Sport Science, cilt.3, sa.7, ss.67-76, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of self esteem for university students in terms of doing sports

Turkish Journal of Sport and Exercise, sa.15, ss.42-47, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tenis Teknik Öğretiminde Yoğun Kuvvet Ve Teknik Antrenmanların Biyomotorik Ve TeknikGelişimlerine Etkisi

6th International Conference of Strategic Research in Social Science and Education (ICoSReSSE) 2017, Praque, Çek Cumhuriyeti, 12 - 15 Mayıs 2017

Kayak Alp Disiplini Sporcularının Bazı Biyomotorik ve Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi

3. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ TURİZM VE REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2016

Üniversite Öğrencilerinin Temel Badminton Antrenmanlarının Reaksiyon Zamanları Üzerine Etkisinin İncelenmesi

3. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ TURİZM VE REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2016

Elit Haltercilerin Sıkletlerine Bağlı Antropometrik Indekslerinin ve Kuvvet Özelliklerinin Karşılaştırılması

3. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ TURİZM VE REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2016

Otistik Çocuklara Uygulanan Temel Egzersizlerin Motorik Özellikleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi

3. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ TURİZM VE REKREASYON ÖĞRENCİ KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2016

Elit Haltercilerin 8 Haftalık Kuvvette Devamlılık Antrenmanlarının Performanslarına Etkisi

Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2016

Elit Haltercilerin Sıkletlerine Bağlı Antropometrik Indekslerin ve Kuvvet Özelliklerinin Karşılaştırılması

Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2016

Kayak Alp Disiplini Sporcularının Bazı Biomotorik ve Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi

Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2016

Otistik Çocuklara Uygulanan Temel Egzersizlerin Motorik Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Kadın ve Spor

SPOR BİLİMLERİNDE MULTİDİSİPLİNER ARAŞTIRMALAR, Gökemn ÖZEN, Özdemir ATAR, Editör, Efe AkademiYayınları, İstanbul, ss.333-340, 2020