Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2019 - Continues Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

    Editor