Genel Bilgiler

Biyografi

1970 yılında Erzurum’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Erzurum’da tamamladı. 1996 yılında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Bir müddet sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra 1998 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü’nde araştırma görevlisi oldu. 2001 yılında “Hattat Mustafa Halim Özyazıcı, Hayatı, Sanatı ve Eserleri” konulu yüksek lisans tezi hazırladı. 2004 yılında Hattat Mehmed Özçay Bey’den sülüs-nesih yazılarında icâzetnâme aldı. 2010 yılında “Hattat Mehmed Şevki Efendi ve Sülüs-Nesih Hat Ekolü” çalışması ile doktorasını bitirdi. Erzurumlu İbrahim Hakkı Sempozyumu çerçevesinde Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Tefvîznâme şiirini nesih hatla yazarak “Tefvîznâme” isimli bir kitap hazırladı. Ayrıca birçok kültür ve sanat dergisinde sanata dair yazılar yazmaktadır. Halen Süleyman Demirel Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde görevine devam etmektedir.

Kurum Bilgileri

Birim
Güzel Sanatlar Fakültesi
Bölüm
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
Ana Bilim Dalı
Eski Yazı Anasanat Dalı

İletişim