General Information

Institutional Information

Unit
Fen Edebiyat Fakültesi
Department
Sosyoloji Bölümü
Program
Genel Sosyoloji Ve Metodoloji Anabilim Dalı

Contact