Yayınlar & Eserler

Kitap & Kitap Bölümleri

İslam Hukuk Sistematiği ve Literatürü

İslam Hukuku El Kitabı, Türcan, Talip, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.107-122, 2017

KURBAN VE AV

İSLÂM İBÂDET ESASLARI, TALİP TÜRCAN, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.293-312, 2013

İslam Hukuk Sistematiği ve Literatürü

İslam Hukuku El Kitabı, Türcan T., Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.113-130, 2012