Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sailfish Optimizer Algorithm Enhanced Decision Tree To Diagnose Heart Disease

V. International Scientific and Vocational Studies Congress - Engineering (BILMES EN 2020), 12 - 15 Aralık 2020, ss.39