General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Işletme Bölümü, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı