Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Salda Gölü ve Çevresinin Turizm Potansiyeli Ve Yeşilova İlçesi’nin Sosyo-Ekonomik Yapısına Etkisi

Süleyman Demirel Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.47, pp.40-63, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Halgent Şelalesi (Gümüşhane)

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.45, pp.260-277, 2018 (Other Refereed National Journals)

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi’nin Rüzgar Enerji Fizibilite Alt Yapısının Hazırlanması ve Uygulanması

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.1, pp.18-24, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sosyal bilgiler öğretmenleri ve 6 sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersinde gezi gözlem yönteminin uygulanmasına yönelik görüşleri

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, pp.1-21, 2014 (Other Refereed National Journals)

Uçansu Çağlayanları Gebiz Antalya

MARMARA GEOGRAPHICAL REVIEW, no.16, pp.205-220, 2007 (Other Refereed National Journals)

Batı Toroslar da Aksu Çayı Havzası nın Karst Jeomorfolojisi

Makü Eğitim fakültesi Dergisi, no.10, pp.87-100, 2005 (Other Refereed National Journals)

Isparta da bazı yıllarda görülen Hava kirliliğinin sebepleri ve bunda etkili olan coğrafi faktörler.

Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, no.9, pp.114-128, 2005 (Other Refereed National Journals)

Kaybolan Bir Değer Burdur Gölü

Süleyman Demirel üniversitesi fen edebiyat Falültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.8, pp.239-258, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Burdur’un İklim Özellikleri

Burdur Eğitim fakültesi Dergisi, vol.1, no.1, pp.260-270, 2000 (Other Refereed National Journals)

"Burdur'un İklim Özellikleri.", Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, S:1, BURDUR

Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, no.1, pp.1-5, 2000 (National Refreed University Journal)

Barla ve Karakuş Dağları Batı Uzantılarının Jeomorfolojisi

Marmara Coğrafya Dergisi, no.2, pp.554-586, 1998 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal Bilgiler Derslerinde Gezi Gözlem Yönteminin Etkililiğinin Öğrenci Günlükleri Açısından Değerlendirilmesi

VII. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 15 - 17 November 2019, pp.252-268

”Sosyal Bilgiler 7. sınıf ders kitaplarında geçen tarihi coğrafya unsurları üzerine bir araştırma.”

7. Uluslararası eğitim ve sosyal bilimlerde akademik çalışmalar sempozyumu, Elazığ, Turkey, 15 - 17 November 2019, vol.1, pp.222-238

Yerli Turistlerin Salda Gölü’ne Yönelik GörüşlerininDeğerlendirilmesi

II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.410-411

”Ortaokul Öğrencilerinin Coğrafi Mekan Algıları ”

ERASMUS International Academic Research Symposium in Educational and Social Sciences (April 5-6, 2019 Izmir, Turkey), İZMİR., Elazığ, Turkey, 5 - 06 April 2019, vol.1, pp.61-79

”Paleokarst (Kavram, içerik ve kısa literatür.).”,

6 th International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences June 13-15, 2019, Ankara, Turkey, Ankara, Turkey, 13 - 15 June 2019, vol.1, pp.500-512

Ispartada karst.

6 TH.International Symposium on Academic Studies in Educational and Social Sciences June 13-15, 2019, Ankara, Turkey, Ankara, Turkey, 13 - 15 June 2019, vol.1, pp.513-525

Salda Gölü’nün Turizm Potansiyeli ve Yeşilova İlçesinin Sosyo-ekonomik Yapısına Etkisi

I. Uluslararası İstanbul Coğrafya Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.531-534 Sustainable Development

Kasnak Meşesi’nin (Quercus Vulcanica) Göler Yöresi ve Yakın Çevresindeki Dağılışı Üzerine Değerlendirmeler,

6.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, 26-27 Nisan 2019, Gaziantep., G.Antep, Turkey, 26 - 27 April 2019, vol.1, pp.275-286 Sustainable Development

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Coğrafya Görselleri Yönünden Değerlendirilmesi

II. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES, Barcelona, Spain, 27 - 30 April 2017, pp.61-62

Başbakanlık Osmanlı arşivindeki Bosna Haritaları Tarih ve Kartografya açısından bir değerlendirme

Ubtas Balkan tarihi araştırmaları Sempozyumu Saray Bosna, Ankara, Turkey, 1 - 05 June 2016, vol.3, pp.432-453

Anadoludan avrupanın Kalbine Giden Yol Tuna Vadisi

Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Romanya, Ankara, Turkey, 22 - 26 April 2016, vol.2, pp.213-241

Kremna ve çevresi yüzey araştırması 2013

36. Uluslararası Kazı araştırma ve arkeometri sempozyumu, Gaziantep, Turkey, 2 - 06 June 2014, vol.1, pp.321-334

2011, "Burdur Gölü havzası'nın Klimatolojik Özellikleri.", Burdur Gölü Sorunları ve Çözüm Yolları Çalıştayı, 13-15 Nisan 2011, BURDUR

Burdur Gölü Sorunları ve Çözüm Yolları Çalıştay, Burdur, Turkey, 13 - 15 April 2011, vol.1, pp.1-2

A study on the experiences of university lecturers and students in the geography field trip

2nd International Geography Symposium-Mediterranean Environment, Antalya, Turkey, 2 - 05 June 2010, vol.19, pp.453-461 identifier identifier

Burdur İli nin Coğrafi konumu ve Tarihsel Dönemler içerisindeki Önemi hakkında bir değerlendirme

Geçmişten geleceğe Burdur halk kültürü ve Turizm sempozyumu (2. Burdur Sempozyumu), Burdur, Turkey, 3 - 05 June 2010

2009,"Burdur'un Coğrafi ve Stratejik Konumu", Kuvay-ı milliyeden Günümüze Burdur Sempozyumu, 20 Kasım 2009 BURDUR

Kuvay-ı milliyeden Günümüze Burdur Sempozyumu, Burdur, Turkey, 20 November 2009, vol.1, pp.1-2

Burdur Şehrinde Hava Kirliliği Üzerine Bir Değerlendirme

1. Burdur Sempozyumu, Burdur, Turkey, 16 - 19 November 2005

YILDIRIM, M.Z.,2003," Göller Bölgesi Göllerinin Coğrafik ve Malokolojik Özellikleri."

Uluslararası Balıkçılık ve Zooloji Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 23 - 26 October 2003, vol.1, pp.103-117

Books & Book Chapters

Tekeli Gölü’nün ( Kop Dağı/Bayburt)Fiziki Coğrafyası Ve Turizm Potansiyeli Açısından Önemi

in: Sosyal Bilimlerde Akademik Çalışmalar, Erdoğan Türkan, Temizer Abidin, İnan Ruhi, Editor, İvpe Publisher, Cetinje, pp.1, 2020

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının MekânsalDüşünme Becerilerinin İncelenmesi (Burdur İli Örneği)

in: MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR-4(EĞİTİM BİLİMLERİ), Harun ŞAHİN, Editor, Instıtut Za geografıju Podgorıca-Montenegro, Podgorica, pp.29-44, 2018

Ortaokul Öğrencilerinin Coğrafi Kavram Algıları Hakkında Birİnceleme

in: CURRENT ACADEMIC STUDIESIN EDUCATION SCIENCES-2018EĞİTİM BİLİMLERİNDEGÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2018, Harun ŞAHİN,Abidin TEMİZER,Fatma ERDOĞAN, Editor, IVPE YAYINEVİ, CETİNJE, pp.527-543, 2018

Sosyal Bilgiler Dersinde İklim ve İnsan İlişkisi Konularının MateryalDestekli Öğretimi Üzerine Öneriler

in: CURRENT ACADEMIC STUDIESIN EDUCATION SCIENCES-2018, Harun ŞAHİN, Abidin TEMİZER, Fatma ERDOĞAN, Editor, IVPE YAYINEVİ, CETİNJE, pp.527-543, 2018

Coğrafi bir mekan olarak Burdur İli’nin Doğa Turizmi poatnsyelinin değerlendirilmesi.

in: CURRENT ACADEMIC STUDIES IN SOCIAL SCIENCES-2018 SOSYAL BİLİMLERİNDE GÜNCEL AKADEMİK ÇALIŞMALAR-2018 VOLUME I – CİLT I, Burak Eryılmaz, Kurtuluş Ersözlü, Yusuf Bahadır Keskin, Cem Yücetürk, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.683-718, 2018

2017-2018 Eğitim Öğretim yılı 6. Sınıf SosyalBilgiler Ders Kitabının Coğrafya Görselleri YönündenDeğerlendirilmesi

in: MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR-4(EĞİTİM BİLİMLERİ), Harun ŞAHİN, Editor, Instıtut Za Geografıju Podgorica- Montenegro, Podgorica, pp.30-45, 2018

Ortaokul Sosyal Blgiler Programında Yer Alan Doğal Afetler Konularına Yönelik Öğrencilerin Farkındalık Bilinç Düzeyleri ve Görüşlerinin İncelenmesi. (Burdur İli Örneği)

in: Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler Gce Kitaplığı, Zafer Gölen, İbrahim serbestoğlu, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.73-97, 2017

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Coğrafya Görselleri Yönünden Değerlendirilmesi

in: Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler Gece Kitaplığı, Zafer Gölen, İbrahim Serbestoğlu, Editor, GECE KİTAPLIĞI, Ankara, pp.35-73, 2017

GÜLLE, İ., ATAYETER, Y., Burdur Gölü Monografisi

Dumat Sistem Ofset Basım Yayım, Ankara, 2016

Sosyal Bilgiler Derslerinde Gezi Gözlem Yöntemini Planlama Uygulama ve Sonuçlandırma Açısından bir Değerlendirme

in: sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler, Hasan BABACAN, Sevilay ÖZER, Editor, GECE KİTAPLIĞI YAYINLARI, Ankara, pp.171-185, 2016

2. BÖLÜM BURDUR GÖLÜ HAVZASI’xxNIN GENEL FİZİKİ COĞRAFYASI

in: Burdur Gölü Monografisi Burdur Gölü havzasının Genel Fiziki Özellikleri, , Editor, DUMAT OFSET ANKARA, Burdur, pp.14-34, 2016

Burdur Gölü Havzası'nın Genel Fiziki Coğrafyası

in: Burdur Gölü Monografisi, GÜLLE, İ., ATAYETER, Y., , Editor, Dumat Ofset Ankara, Ankara, pp.14-32, 2016

7.BÖLÜM Türkiye de Buzullar ve Buzul(Glasiyal) şekiller

in: Türkiye Fiziki Coğrafyası, Hamza AKENGİN, İskender DÖLEK, Editor, PEGEMA, Ankara, pp.206-217, 2015

Tarihi Coğrafya Açısından Tarihi Balkan Haritalarının Anlamı Üzerine Bir Not

in: Balkanlar da Osmanlı Mirası ve Defteri Hakani, Abidin TEMİZER, Uğur ÖZCAN, Editor, LİBRA KİTAP, İstanbul, pp.757-770, 2015

Burdur Merkez İlçesinin Fiziki Coğrafya Özellikleri

in: Burdur İli Merkez İlçesi nin Coğrafi etüdü, kadir TEMURÇİN, Yıldırım ATAYETER, Editor, AYRINTI OFSET, Konya, pp.13-41, 2014

The Common evaluation abaout Burdur Lake reservoir’xxs geological and geomorphological features

in: The sciense and education at the beginning of the 21 st centruy in Turkey, A. Drujinin, Z, Kostova, I, Shahuro, E. Atasoy, Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofija, pp.82-85, 2013