Salda Gölü ve Çevresinin Turizm Potansiyeli Ve Yeşilova İlçesi’nin Sosyo-Ekonomik Yapısına Etkisi


Creative Commons License

TEMURÇİN K. , ATAYETER Y. , TOZKOPARAN U.

Süleyman Demirel Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.47, pp.40-63, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 47
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.35237/sufesosbil.604016
  • Title of Journal : Süleyman Demirel Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi
  • Page Numbers: pp.40-63

Abstract

Today, although there are many positive aspects of living in big cities, many problems, such as stress, traffic, air pollution, noise, the lack of natural environments, along with the intense population growth in the cities reduce the quality of people’s lives. As a result, people have become more interested in tourism activities that will allow them to intertwine with nature by moving away from intense city life. One of the important nature tourism resources attracting tourists in Turkey in recent years is Lake Salda, which is located in Yeşilova District of Burdur Province and it has a reputation beyond our borders, too.Lakes Region, in which Burdur Province is located, has been determined as "Lakes Region Eco-tourism Development Area" and attention has been drawn to the lakes in the region in Turkey 2023 tourism strategy. Lake Salda, located in the Lakes Region, has a significant potential of nature tourism at regional and international level. From the past to the present day, many local and foreign tourists come to the lake to do many different tourism activities, such as seeing the landscape beauties, taking pictures, doing water sports, bird watching and paragliding. Lake Salda's reputation has increased more recently through the contribution of the advertising activities on TV channels, travellers’ social blogs and the media. As a result of this, the lake has begun to welcome important masses of visitors.But infrastructure and superstructure services are insufficient to meet the accommodation, social environment and daily needs of the tourists who come to the region especially during the summer months. All these developments undoubtedly provide positive changes in terms of social, economic and environmental factors in Yeşilova District but also negative changes. For this reason, in this study, tourism potential of Yeşilova District based in Salda Lake was examined and the effects of increasing tourism activities on the socio-economic structure of Yeşilova District were investigated. The aim of this study is to determine the effects of tourism activities carried out in Lake Salda on the socio-economic structure of Yeşilova District and to determine the sustainability of tourism activities in Yeşilova District through the opinions of locals and merchants living in Yeşilova. Keywords: Geography, Nature Tourism, Lake Salda, Effects of Tourism

Günümüzde, büyük şehirlerde yaşamanın birçok olumlu yanı bulunmasına rağmen şehirlerdeki yoğun nüfus artışı ile birlikte stres, trafik sorunları, hava kirliliği, gürültü kirliliği, doğal ortamların azlığı vb. gibi birçok sorun insanların yaşam kalitesini düşürmektedir. Bunun sonucunda insanların, yoğun şehir yaşamından uzaklaşarak doğayla iç içe olmalarını sağlayacak turizm aktivitelerine ilgisi artmıştır. Türkiye’de son yıllarda ciddi anlamda turist çeken doğa turizm kaynaklarından biri de ünü sınırlarımızın dışına taşan Burdur İli’nin Yeşilova İlçesi’nde yer alan Salda Gölü’dür. Burdur İli’nin içinde yer aldığı Göller Yöresi, Türkiye 2023 turizm stratejisinde, “Göller Bölgesi Ekoturizm Gelişim Bölgesi” olarak belirlenerek bölgedeki göllere dikkat çekilmiştir. Göller Yöresi içinde yer alan Salda Gölü, bölgesel ve uluslararası düzeyde önemli bir doğa turizmi potansiyeli taşımaktadır. Göle geçmişten günümüze değin çok sayıda yerli ve yabancı turist peyzaj güzellikleri görmek, fotoğraf çekmek, su sporları yapmak, kuş gözlemciliği, yamaç paraşütü gibi farklı turizm aktivitelerini gerçekleştirmek amacıyla gelmektedir. Salda Gölü’nün ünü, son dönemlerde özellikle T.V. kanallarında, gezginlerin sosyal bloglarında ve basında yapılan tanıtımların da katkısıyla daha fazla artmış, bunun bir sonucu olarak da göl çok önemli ziyaretçi kitlelerini ağırlamaya başlamıştır. Ancak özellikle yaz aylarında bölgeye gelen turistlerin çok fazla sayıda olması nedeniyle konaklama, sosyal ortam ve günlük gereksinimlerine yönelik ihtiyaçlarını karşılayacakları altyapı ve üstyapı ile ilgili hizmetler yetersiz kalmaktadır. Tüm bu gelişmeler kuşkusuz, Yeşilova İlçesi’nde sosyal, ekonomik ve çevresel faktörler açısından da olumlu olduğu kadar bir o kadarda da olumsuz değişimleri de ortaya koymaktadır. Bu nedenle bu araştırmada Salda Gölü merkezli, Yeşilova İlçesi’nin turizm potansiyeli ele alınıp, artan turizm faaliyetlerinin Yeşilova İlçesi’nin sosyo-ekonomik yapısına etkileri araştırılmıştır. Çalışmanın amacı, Yeşilova İlçesi’nde yaşayan yerel halkın ve işletmecilerin görüşleri üzerinden Salda Gölü’nde gerçekleştirilen turizm aktivitelerinin Yeşilova İlçesi’nin sosyo-ekonomik yapısına etkisini tespit etmek ve Yeşilova İlçesi’ndeki turizm faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak için yapılması gerekenleri ortaya koymaktır. Anahtar Kelimeler: Coğrafya, Doğa Turizmi, Salda Gölü, Turizmin Etkileri