Araştırma Alanları

  • Yaşam Bilimleri

  • Bitki Biyolojisi

  • Bitki Doku Kültürü

  • Bitkilerin Büyüme ve Gelişimi

  • Biyoteknoloji

  • Bitki Biyoteknolojisi

  • Temel Bilimler