Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A hierarchical cluster-based fuzzy rainfall-runoff model

Beykent Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.253-266, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Akarsu akım tahmininde ileri beslemeli yapay sinir ağları ile elman sinir ağlarının karşılaştırılması

Uluslararası Katılımlı III.Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2012, ss.307-320

Investigation of the volatility in stream flow time series with nonlinear variance models: case study of Köprüçay River

4th International Conference on Estuaries and Coasts, Hanoi, Vietnam, 8 - 11 Ekim 2012, ss.1-8

Long-term lake water level prediction using fuzzy modelling approach with probabilistic transition matrix

International Symposium on Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, Isparta, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2009, ss.68-73

Aylık ortalama göl su seviyesinin bulanık-olasılık yaklaşımı ile gözlenmiş zaman serisinden tahmini.

Süleyman Demirel Üniversitesi 15.Yıl Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu, Isparta, Türkiye, 14 - 16 Kasım 2007, ss.112-118

Nehir akışlarının tahmininde yağış-akış ilişkisine dayalı bulanık mantık yaklaşımı.

Uluslararası Katılımlı I.Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 28 - 30 Mayıs 2007, ss.535-546