Assoc. Prof.

Vahit YİĞİT


İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Sağlık Yönetimi Bölümü

Hastane İşletmeciliği Anabilim Dalı

Education Information

2009 - 2013

2009 - 2013

Doctorate

Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi, Turkey

2001 - 2004

2001 - 2004

Postgraduate

Gazi University, İşletme Anabilim Dalı Hastane İşletmeciliği, Turkey

2000 - 2003

2000 - 2003

Postgraduate

Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi, Turkey

1995 - 1999

1995 - 1999

Undergraduate

Hacettepe University, Sağlık İdaresi Yüksekokulu, Turkey

Dissertations

2013

2013

Doctorate

Sağlık Hizmetlerinde Ekonomik Değerlendirme: Türkiye’xxde Diyaliz ve Böbrek Transplantasyonu Tedavi Yöntemlerinin Maliyet Etkililik Analizi

Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2004

2004

Postgraduate

Dış kaynaklardan yararlanma ve hastane işletmelerinde uygulanması

Gazi University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Research Areas

Social Sciences and Humanities, Management, Management and Organization, Healthcare Administration, Health Management

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Associate Professor

Suleyman Demirel University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

2016 - 2018

2016 - 2018

Assistant Professor

Suleyman Demirel University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü

2012 - 2016

2012 - 2016

Lecturer

Suleyman Demirel University, Isparta Meslek Yüksekokulu, Yönetim Ve Organizasyon Bölümü

2002 - 2012

2002 - 2012

Lecturer

Tokat Gaziosmanpaşa University, Vocatıonal School Of Health Servıces

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Asya Ülkeleri Sağlık Sistemi Verimliliğinin Parametrik Olmayan Yöntemler İle Analizi

Şengün İ., Yiğit V.

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi , vol.12, no.29, pp.299-316, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

2020

2020

Üniversite Hastanelerinin Finansal Performansı: Ankara İli Örneği

YİĞİT V. , BAYRAKCIOĞLU S.

International Journal of Business Economics and Management Perspectives (IJBEMP), vol.4, no.2, pp.153-164, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Hastane Hizmetleri Alt Sektörünün Finansal Performans Analizi

Yiğit V. , Yiğit A.

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol.6, no.3, pp.609-624, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2020

2020

Malmquist Toplam Faktör Verimlilik Endeksi: Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde Bir Uygulama

Yüksel O., YİĞİT V.

Süleyman Demirel ÜniversitesiSağlık Bilimleri Dergisi, vol.11, no.4, pp.477-485, 2020 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

Türkiye’de Ağiz ve Diş Sağliği Merkezleri Verimliliğinin VZA Pencere Analizi ile Ölçümü

Yüksel O., Yiğit V.

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.11, no.27, pp.527-540, 2020 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinin Verimlilik Analizi: Marmara Bölgesi Örneği

Yüksel O., YİĞİT V.

Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.8, no.3, pp.883-894, 2020 (Other Refereed National Journals)

2020

2020

Cost Effectiveness Analysis of Alzheimer’xxs Disease

EROYMAK S. , YİĞİT V.

Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences, vol.5, no.1, pp.99-111, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Sağlık Harcamalarının Sağlık Sonuçlarına Etkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile Analizi

ŞENER M., ASLAN Y., YİĞİT V.

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, vol.11, no.21, pp.391-399, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Sağlık Göstergelerinin Yapısal Eşitlik Modellemesi ile Test Edilmesi

ŞENER M., ASLAN Y., YİĞİT V.

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.9, no.18, pp.268-276, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Muhalefet ve Örgütsel Prososyal Davranışlar Arasındaki İlişkinin Tespit Edilmesine Yönelik Bir Araştırma

Kılınç M., YİĞİT V. , Doğanşah Y.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.12, pp.143-158, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Hastanelerde AHP ve TOPSIS Yöntemi İle Personel Seçimi: Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Örneği

ESEN H., YİĞİT V. , GÜLDAN S.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.12, pp.112-128, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Economic Burden of Obesity-Related Comorbidities in Turkey

YİĞİT A. , YİĞİT V.

Gümüşhane University Journal of Health Sciences, vol.8, no.3, pp.223-230, 2019 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2019

2019

Veri Zarflama Analizi ile Ülkelerin Medikal Turizm Etkinliğinin Ölçülmesi

YİĞİT A. , YİĞİT V. , EROYMAK S.

OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.12, no.18, pp.917-936, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

Tıbbi Malzeme Stok Kontrolünde ABC ve VED Analizi: Sağlık Bakanlığı Hastanelerinde Bir Araştırma

YİĞİT A. , YİĞİT V.

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.10, no.24, pp.254-263, 2019 (Other Refereed National Journals)

2019

2019

Kamu Hastanelerinde Verimlilik Ölçümü: Akdeniz Bölgesi Örneği

ESEN H., YİĞİT V.

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.7, pp.133-144, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2019

2019

Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetlerinin İller Bazında Teknik Verimlilik Analizi

Yüksel O., YİĞİT V.

Journal of Academic Value Studies, vol.5, no.3, pp.312-323, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Alzheimer Hastalığının Maliyet Analizi

EROYMAK S. , YİĞİT V.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.4, no.29, pp.167-196, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Hastanelerde Algılanan Liderlik Davranışlarının Çalışanların İş Tatminine Etkisi: Bir Üniversite Hastanesinde Uygulama

KURT S., YİĞİT V.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.28, pp.107-131, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Performance Based Supplementary Payment System at University Hospitals in Turkey

YİĞİT V.

Çağdaş Tıp Dergisi, vol.7, no.2, pp.126-131, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminde Hekimlerin Teknik Verimliliği: Bir Üniversite Hastanesinde Uygulama

YİĞİT V.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, vol.16, no.62, pp.854-866, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Pabon Lasso Modeli ve Veri Zarflama Analizi ile Hastanelerde Performans Ölçümü

YİĞİT V. , ESEN H.

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.26-32, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Hastanelerde Yatak Kullanım Etkinliğinin Pabón Lasso Modeli İle Analizi

YİĞİT V.

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, vol.3, no.1, pp.164-174, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Sağlık Sistemlerinin Teknik Verimliliği: OECD Ülkeleri Üzerinde Bir Araştırma

ŞENER M., YİĞİT V.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.26, pp.266-290, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2017

2017

Hastane İşletmelerinde Etkin Stok Yönetimi: İlaç Stoklarına Yönelik Bir Uygulama

UYGUN S., YİĞİT V.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.18, pp.288-307, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Medical Materials Inventory Control Analysis at University Hospital in Turkey

YİĞİT V.

International Journal of Health Sciences and Research, vol.7, no.1, pp.227-231, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Tıbbi Hizmetlerde Dış Kaynaklardan Yararlanma: Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) Teknolojisinin Ekonomik Analizi

YİĞİT V.

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, pp.763-772, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Hastane İşletmelerinde Etkin Stok Kontrolü: Pamukkale Ünivresitesi Hastanesinde Bir Uygulama

UYGUN S., YİĞİT V.

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, pp.742-751, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Tıbbı Malzeme Yönetiminde Verimliliği Artırıcı Bir Teknoloji Radyo Frekanslı Tanıma Sistemi RFID

TENGİLİMOĞLU D., YİĞİT V.

Verimlilik Dergisi, vol.4, no.4, pp.51-73, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Tek kullanımlık Tıbbi Malzemelerin Yeniden Kullanımı Sistematik Tarama

YİĞİT V.

Gaziosmanpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.58-76, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Hastanelerde Ayaktan Vaka Başı Ödeme Modeli: Poliklinik Maliyetleri İle Geri Ödeme Fiyatlarının Karşılaştırılması

YİĞİT V.

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, pp.752-762, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Hastanelerde Tıbbi Malzeme Talep Tahmini Serum Seti Tüketimi Üzerinde Örnek Bir Uygulama

YİĞİT V.

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.5, no.4, pp.207-222, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Üniversite Hastanelerinin Finansal Sürdürülebilirliği

YİĞİT V. , YİĞİT A.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.16, pp.253-273, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Hastanelerde Teknik Verimlilik Analizi Kamu Hastane Birliklerinde Bir Uygulama

YİĞİT V.

SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.2, pp.9-16, 2016 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Kamu Hastanelerinde Medikal Turizminin Gelişimini Etkileyen Faktörler

YİĞİT V.

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.7, no.15, pp.107-119, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Bir Üniversite Hastanesinin Tıbbı Bölümlerinin Teknik Verimlilik Analizi

YİĞİT V.

SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.23, pp.199-214, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

2016

2016

Manyetik Rezonans Görüntüleme Sağlık Teknolojisinin Yayılımı

YİĞİT V.

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.1, no.1, pp.38-46, 2016 (Other Refereed National Journals)

2015

2015

Türkiye’de Diyaliz ve Böbrek Transplantasyonu Tedavisinin Maliyet Etkililik Analizi

YİĞİT V. , ERDEM R.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.13, pp.182-205, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Etkililik Analizi

YİĞİT V. , ERDEM R.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.19, no.2, pp.211-236, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

2014

2014

Hastanelerde Stok Kontrol Analizi: Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Bir Uygulama

YİĞİT V.

Sayıştay Dergisi, vol.93, pp.105-128, 2014 (Other Refereed National Journals)

2007

2007

Outsourcing and Its Implications For Hospital Organizastions in Turkey

YİĞİT V. , TENGİLİMOĞLU D., KISA A., Yunus Z.

Journal of Health Care Finance, vol.33, no.4, pp.86-92, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

2005

2005

Hastane İşletmelerinde Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing)

YİĞİT V. , CEVAT A.

Hastane Yönetimi Dergisi, pp.7-17, 2005 (Other Refereed National Journals)

2004

2004

Hastane İşletmelerinde Kapasite Kullanım Oranının Maliyetlere Etkisi S B Tokat Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde Bir Uygulama

YİĞİT V. , AĞIRBAŞ İ.

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, vol.7, no.2, pp.141-162, 2004 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2004

2004

Hastane İşletmelerinde Hastalık Tedavi Maliyeti Sağlık Bakanlığı Tokat Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde Bir Uygulama

YİĞİT V. , AĞIRBAŞ İ.

Modern Hastane Yönetimi Dergisi, vol.8, no.1, pp.30-43, 2004 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2003

2003

Hastanelerde Maliyet Performans Analizi Sağlık Bakanlığı Tokat Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde Bir Uygulama

YİĞİT V. , AĞIRBAŞ İ.

Hacettepe Sağlık İdaresi, vol.6, no.3, pp.59-90, 2003 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

NÖROLOJİK HASTALIKLARIN KÜRESEL HASTALIK YÜKÜNÜNDEĞERLENDİRİLMESİ

ÇETİNTÜRK İ., EROYMAK S. , YİĞİT V.

3.Uluslarası ve 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 - 13 October 2019

2019

2019

TÜRKİYE SAĞLIK GÖSTERGELERİNİN YAPISAL EŞİTLİKMODELLEMESİ İLE TEST EDİLMESİ

ŞENER M., ASLAN Y., YİĞİT V.

3. ULUSLARARASI 13. ULUSAL SAĞLIK VE HASTANE İDARESİ KONGRESİ, Sakarya, Turkey, 10 - 13 October 2019, pp.546-553

2019

2019

OECD Ülkelerinde Meme Kanseri Hastalığı Yükünün Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

YİĞİT A. , YİĞİT V. , ÇETİNTÜRK İ.

4. International Health Sciences and Management Conference, İstanbul, Turkey, 20 - 23 June 2019, pp.903 Sustainable Development

2019

2019

Bibliometric Analysis of Cost Effectiveness Studies With inThe Scope of HealthTechnology Assessment

YİĞİT A. , YİĞİT V. , ÇETİNTÜRK İ.

4. International Health Sciences and Management Conference, İstanbul, Turkey, 20 - 23 June 2019

2019

2019

Veri Zarflama Analizi İle Ülkelerin Medikal Turizm Etkinliğinin Ölçülmesi

YİĞİT A. , YİĞİT V. , EROYMAK S.

18th International Business Congress, 2 - 04 May 2019, pp.2034-2040

2018

2018

Technical Efficiency Analysis in Hospitals: A Meta-Analysis Study

YİĞİT A. , YİĞİT V. , Şengün İ.

3rd International Health Sciences and Management Conference, Sofya, Bulgaria, 3 - 06 October 2018

2018

2018

OECD Sağlık Sistemlerinin Teknik Verimliliği

ŞENER M., KILINÇ M., YİĞİT V.

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 2nd International 12th National Congress on Health and Hospital Administration, 11 - 13 October 2018, pp.1201-1214

2018

2018

Evaluation of Healthy Service Performance Indicators of OECD Countrıes with Trend Analysis

YİĞİT V. , EROYMAK S. , ÖKE P., SEZER KORUCU K. , saraç h.

4. International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), sarejevo, Bosnia And Herzegovina, 27 - 29 April 2018, pp.33

2018

2018

OECD Sağlık Sistemlerinin Kümeleme Analizi Yöntemi İle İncelenmesi

ŞENER M., YİĞİT V.

1.ULUSLARARASI GEVHER NESİBE SAĞLIK HİZMETLERİ KONGRESİ, 4 - 06 May 2018

2018

2018

Evaluation of Healthy Service Performance Indicators of OECD Countries with Trend Analysis

YİĞİT V. , EROYMAK S. , ÖKE P., SEZER KORUCU K. , SARAÇ H.

4. International Journal of Health Administration and Education Congress, 27 - 29 April 2018, pp.33

2018

2018

Analyzes of University Hospitals Management And Organizations Problems By Using Fishbone Method

YİĞİT A. , YİĞİT V. , EROYMAK S.

4. International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium)Analyzes, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 27 - 29 April 2018, pp.39

2017

2017

Üniversite Hastaneleri Geri Ödeme FiyatlarınınTrend Analizi İle Değerlendirilmesi

AŞKIN M., YİĞİT V. , VERGİLİ A.

1.Uluslararasi 11. Ulusal Sağlik ve Hastane İdaresi Kongresi, Trabzon, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.176-177

2017

2017

Hastanelerde İç Afetlere Yönelik Kaiser Permanente Tehlike ve Zarar Görebilirlik Analizi: Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Bir Uygulama

GÜNEŞ H., YİĞİT V. , ÇOBAN M., ÜZÜMCÜ F.

1.Uluslararasi 11. Ulusal Sağlik ve Hastane İdaresi Kongresi, Isparta, Turkey, 13 - 15 October 2017, pp.47-48

2017

2017

Alzheimer Hastalığının Maliyet Etkililik Analizi

EROYMAK S. , YİĞİT V.

1.Uluslararasi 11. Ulusal Sağlik ve Hastane İdaresi Kongresi, Isparta, Turkey, 13 October 2017, pp.139-140

2017

2017

Economic Burden of Obesity in Turkey

YİĞİT A. , YİĞİT V.

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, Isparta, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.17-20 Sustainable Development

2017

2017

Cost Analysis of Alzheimer’s Disease from Reimbursement Institutions Perspective

EROYMAK S. , YİĞİT V.

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: SustainableGlobal Competition, Isparta, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.241-245

2017

2017

Managerial Basic Skills of Successful Hospital Managers

YİĞİT V. , EROYMAK S.

Humanities and Social Sciences Conference, Barcelona, Spain, 26 - 29 January 2017

2016

2016

Isparta İlindeki Bir Devlet Hastanesinin Verimlilik Analizi

YİĞİT V. , EROYMAK S.

2. Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi, Bilecik, Turkey, 12 - 14 October 2016, pp.1577-1587

2015

2015

Performance Based Payment PBP in University Hospitals

YİĞİT V. , ERDEM R. , DİNÇ M.

3rd International Symposium on Sustainable Development, Volume 4 Sustainability Finance and Accounting, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 31 May - 01 June 2015

2014

2014

Hastane İşletmelerinde Stratejik Stok Yönetimi

YİĞİT V.

4. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetim Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 14 December 2014

2014

2014

Hastanelerde Tedarik Zinciri Yönetimi: Stratejik Satınalma

YİĞİT V.

4. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetim Kongresi, Belek, Antalya, 11 - 14 December 2014 Sustainable Development

2014

2014

Factors Affectıng The Development Of Medıcal Tourısm In Turkey A Qualıtatıve And Descrıptıve Research

YİĞİT V.

2. Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta, Turkey, 29 - 31 May 2014, pp.2373-2401

2012

2012

Üniversite Hastanelerinin Finansal Sorunlarını Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma

YİĞİT V. , AĞIRBAŞ İ., ŞAHİN İ.

6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Isparta, Turkey, 13 - 15 September 2012, pp.129-140

2010

2010

Hastane Personelinde Örgütsel Sinisizm

DİKMETAŞ YARDAN E., TOP M., DURUKAN KÖSE S., YİĞİT V.

8 th Internatıonal Knowledge, Economy & Management Congress, İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2010, pp.323-334

2010

2010

Hastanelerde İnsan Kaynaklarında Kişilik Özellikleri Lider Üye Etkileşimi ve Tükenmişlik

DİKMETAŞ YARDAN E., Ergin G., DURUKAN KÖSE S., YİĞİT V.

8 th Internatıonal Knowledge, Economy & Management Congress, İstanbul, Turkey, 28 - 31 October 2010, pp.653-668

2010

2010

ABC and VED Analysis in Hospital Material Management Systems

YİĞİT V. , DİKMETAŞ YARDAN E., TENGİLİMOĞLU D., AĞIRBAŞ İ.

Sixth International Conference on Health Care System, Gaziantep, Turkey, 20 - 22 October 2010, pp.202-206

2003

2003

Hastane İşletmelerinde Malzeme Yönetim Sistemi: GOP Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde MYS Uygulamaları

YİĞİT V. , YİĞİT A. , ŞENAYLI A., İNAL N.

Hastane Yönetimi Platformu I: Deneyimler-Sorunlar-Çözümler, İzmir, Turkey, 19 - 22 April 2003

2002

2002

İşletme Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing) ve Hastane İşletmeleri İçin Önemi

YİĞİT V. , BAN Ü., YİĞİT A.

5. Ulusal Sağlık Kuruluşları Ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 19 October 2002, pp.433

2000

2000

Alternatif Hasta Dosyaları Elektronik Tıbbı Kayıtlar

CEVAT A., YİĞİT V. , TEVFİK D.

I. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 20 May 2000, pp.505-510

2000

2000

Tıbbı Cihaz Bakım Onarım Sözleşmelerinde Stratejiler

CEVAT A., YİĞİT V. , TEVFİK D.

I. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 20 May 2000, pp.687-692

2002

2002

Kamu Hastane İşletmelerinde Alacak Yönetiminde Sorunlar

CEVAT A., ÇALIK M., YİĞİT V.

5. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 16 September - 19 October 2002, pp.87-95

2002

2002

Hastane Bilgi Sistemlerinde Tedarikçi Seçimi

YİĞİT V. , ESATOĞLU A. E. , CEVAT A., YİĞİT A.

5. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 16 - 19 October 2002, pp.87-95

2001

2001

Hasta Hizmetlisi

YİĞİT V. , CEVAT A.

4 Ulusal Sağlık Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 - 28 September 2001, pp.240-249

2001

2001

Hastane İşletmelerinde Bilgi Teknolojisi Kullanımı

ESATOĞLU A. E. , YİĞİT V. , GÖKTAŞ B.

4 Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 27 - 28 September 2001, pp.276-291

2000

2000

Tıbbı Malzemeleri Neden Kodlamak Zorundayız

AKSAKAL C., YİĞİT V. , ÖZDEMİR A.

3.Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 - 29 September 2000, pp.249-255

Books & Book Chapters

2017

2017

Sağlık İşletmelerinde Tedarik Zinciri ve Malzeme Yönetimi

TENGİLİMOĞLU D., YİĞİT V.

Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, 2017 Sustainable Development

2016

2016

Sağlık Bilgi Sistemleri

YİĞİT A. , YİĞİT V.

in: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, AYNUR ATAKLI, ARSLAN KAPLAN, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, pp.105-125, 2016

2016

2016

Sağlık Bilgi Sistemleri

YİĞİT A. , YİĞİT V.

in: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Aynur Ataklı, Arslan Kaplan, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri,, Ankara, pp.105-125, 2016

2013

2013

Sağlık İşletmelerinde Tedarik Zinciri ve Malzeme Yönetimi

TENGİLİMOĞLU D., YİĞİT V.

Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, 2013 Sustainable Development


Citations

Total Citations (WOS): 18

h-index (WOS): 1