Doç.Dr.

Vahit YİĞİT


İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi

Sağlık Yönetimi Bölümü

Hastane İşletmeciliği Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2009 - 2013

2009 - 2013

Doktora

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi, Türkiye

2001 - 2004

2001 - 2004

Yüksek Lisans

Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Hastane İşletmeciliği, Türkiye

2000 - 2003

2000 - 2003

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Yönetimi, Türkiye

Devam Ediyor

Devam Ediyor

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Sağlık İdaresi Yüksekokulu, Sağlık İdaresi Yüksekokulu, Türkiye

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Yönetim ve Organizasyon, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Yönetimi

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2017

2017

Hastanelerde Algılanan Liderlik Davranışlarının Çalışanların İş Tatminine Etkisi: Bir Üniversite Hastanesinde Uygulama

KURT S., YİĞİT V.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.3, ss.107-131, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Performansa Dayalı Ek Ödeme Sisteminde Hekimlerin Teknik Verimliliği: Bir Üniversite Hastanesinde Uygulama

YİĞİT V.

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.854-866, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Performance Based Supplementary Payment System at University Hospitals in Turkey

YİĞİT V.

Çağdaş Tıp Dergisi, cilt.7, ss.126-131, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Pabon Lasso Modeli ve Veri Zarflama Analizi ile Hastanelerde Performans Ölçümü

YİĞİT V. , ESEN H.

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.8, ss.26-32, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Hastanelerde Yatak Kullanım Etkinliğinin Pabón Lasso Modeli İle Analizi

YİĞİT V.

Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, cilt.3, ss.164-174, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Sağlık Sistemlerinin Teknik Verimliliği: OECD Ülkeleri Üzerinde Bir Araştırma

ŞENER M., YİĞİT V.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.266-290, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Hastane İşletmelerinde Etkin Stok Yönetimi: İlaç Stoklarına Yönelik Bir Uygulama

UYGUN S., YİĞİT V.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.288-307, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Medical Materials Inventory Control Analysis at University Hospital in Turkey

YİĞİT V.

International Journal of Health Sciences and Research, cilt.7, ss.227-231, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Tıbbı Malzeme Yönetiminde Verimliliği Artırıcı Bir Teknoloji Radyo Frekanslı Tanıma Sistemi RFID

TENGİLİMOĞLU D., YİĞİT V.

Verimlilik Dergisi, cilt.4, ss.51-73, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Tek kullanımlık Tıbbi Malzemelerin Yeniden Kullanımı Sistematik Tarama

YİĞİT V.

Gaziosmanpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.58-76, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Hastane İşletmelerinde Etkin Stok Kontrolü: Pamukkale Ünivresitesi Hastanesinde Bir Uygulama

UYGUN S., YİĞİT V.

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, ss.742-751, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Tıbbi Hizmetlerde Dış Kaynaklardan Yararlanma: Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) Teknolojisinin Ekonomik Analizi

YİĞİT V.

Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, ss.763-772, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Hastanelerde Tıbbi Malzeme Talep Tahmini Serum Seti Tüketimi Üzerinde Örnek Bir Uygulama

YİĞİT V.

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.5, ss.207-222, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Üniversite Hastanelerinin Finansal Sürdürülebilirliği

YİĞİT V. , YİĞİT A.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.253-273, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Hastanelerde Teknik Verimlilik Analizi Kamu Hastane Birliklerinde Bir Uygulama

YİĞİT V.

SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.9-16, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Kamu Hastanelerinde Medikal Turizminin Gelişimini Etkileyen Faktörler

YİĞİT V.

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, cilt.7, ss.107-119, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Bir Üniversite Hastanesinin Tıbbı Bölümlerinin Teknik Verimlilik Analizi

YİĞİT V.

SDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.199-214, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2016

2016

Manyetik Rezonans Görüntüleme Sağlık Teknolojisinin Yayılımı

YİĞİT V.

Türkiye Klinikleri Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.38-46, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

Türkiye’de Diyaliz ve Böbrek Transplantasyonu Tedavisinin Maliyet Etkililik Analizi

YİĞİT V. , ERDEM R.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.7, ss.182-205, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Sağlık Hizmetlerinde Maliyet Etkililik Analizi

YİĞİT V. , ERDEM R.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.211-236, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Hastanelerde Stok Kontrol Analizi: Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Bir Uygulama

YİĞİT V.

Sayıştay Dergisi, cilt.93, ss.105-128, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Outsourcing and Its Implications For Hospital Organizastions in Turkey

YİĞİT V. , TENGİLİMOĞLU D., KISA A., Yunus Z.

Journal of Health Care Finance, cilt.33, ss.86-92, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

2005

2005

Hastane İşletmelerinde Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing)

YİĞİT V. , CEVAT A.

Hastane Yönetimi Dergisi, ss.7-17, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Hastane İşletmelerinde Kapasite Kullanım Oranının Maliyetlere Etkisi S B Tokat Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde Bir Uygulama

YİĞİT V. , AĞIRBAŞ İ.

Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, cilt.7, ss.141-162, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Hastane İşletmelerinde Hastalık Tedavi Maliyeti Sağlık Bakanlığı Tokat Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde Bir Uygulama

YİĞİT V. , AĞIRBAŞ İ.

Modern Hastane Yönetimi Dergisi, cilt.8, ss.30-43, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Hastanelerde Maliyet Performans Analizi Sağlık Bakanlığı Tokat Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesinde Bir Uygulama

YİĞİT V. , AĞIRBAŞ İ.

Hacettepe Sağlık İdaresi, cilt.6, ss.59-90, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Alzheimer Hastalığının Maliyet Etkililik Analizi

EROYMAK S. , YİĞİT V.

1.Uluslararasi 11. Ulusal Sağlik ve Hastane İdaresi Kongresi, Isparta, Türkiye, 13 Ekim 2017, ss.139-140

2017

2017

Hastanelerde İç Afetlere Yönelik Kaiser Permanente Tehlike ve Zarar Görebilirlik Analizi: Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Bir Uygulama

GÜNEŞ H., YİĞİT V. , ÇOBAN M., ÜZÜMCÜ F.

1.Uluslararasi 11. Ulusal Sağlik ve Hastane İdaresi Kongresi, Isparta, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2017, ss.47-48

2017

2017

Üniversite Hastaneleri Geri Ödeme FiyatlarınınTrend Analizi İle Değerlendirilmesi

AŞKIN M., YİĞİT V. , VERGİLİ A.

1.Uluslararasi 11. Ulusal Sağlik ve Hastane İdaresi Kongresi, Trabzon, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2017, ss.176-177

2017

2017

Cost Analysis of Alzheimer’s Disease from Reimbursement Institutions Perspective

EROYMAK S. , YİĞİT V.

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: SustainableGlobal Competition, Isparta, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.241-245

2017

2017

Economic Burden of Obesity in Turkey

YİĞİT A. , YİĞİT V.

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, Isparta, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.17-20

2017

2017

Managerial Basic Skills of Successful Hospital Managers

YİĞİT V. , EROYMAK S.

Humanities and Social Sciences Conference, Barcelona, İspanya, 26 - 29 Ocak 2017

2016

2016

Isparta İlindeki Bir Devlet Hastanesinin Verimlilik Analizi

YİĞİT V. , EROYMAK S.

2. Uluslararası Osmaneli Sosyal Bilimler Kongresi, Bilecik, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2016, ss.1577-1587

2014

2014

Hastanelerde Tedarik Zinciri Yönetimi: Stratejik Satınalma

YİĞİT V.

4. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetim Kongresi, Belek, Antalya, 11 - 14 Aralık 2014

2014

2014

Hastane İşletmelerinde Stratejik Stok Yönetimi

YİĞİT V.

4. Uluslararası Sağlık ve Hastane Yönetim Kongresi, Antalya, Türkiye, 11 - 14 Aralık 2014

2014

2014

Factors Affectıng The Development Of Medıcal Tourısm In Turkey A Qualıtatıve And Descrıptıve Research

YİĞİT V.

2. Uluslararası Davraz Kongresi, Isparta, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2014, ss.2373-2401

2012

2012

Üniversite Hastanelerinin Finansal Sorunlarını Tespit Etmeye Yönelik Bir Araştırma

YİĞİT V. , AĞIRBAŞ İ., ŞAHİN İ.

6. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Isparta, Türkiye, 13 - 15 Eylül 2012, ss.129-140

2010

2010

Hastane Personelinde Örgütsel Sinisizm

DİKMETAŞ YARDAN E., TOP M., DURUKAN KÖSE S., YİĞİT V.

8 th Internatıonal Knowledge, Economy & Management Congress, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2010, ss.323-334

2010

2010

Hastanelerde İnsan Kaynaklarında Kişilik Özellikleri Lider Üye Etkileşimi ve Tükenmişlik

DİKMETAŞ YARDAN E., Ergin G., DURUKAN KÖSE S., YİĞİT V.

8 th Internatıonal Knowledge, Economy & Management Congress, İstanbul, Türkiye, 28 - 31 Ekim 2010, ss.653-668

2010

2010

ABC and VED Analysis in Hospital Material Management Systems

YİĞİT V. , DİKMETAŞ YARDAN E., TENGİLİMOĞLU D., AĞIRBAŞ İ.

Sixth International Conference on Health Care System, Gaziantep, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2010, ss.202-206

2002

2002

İşletme Yönetiminde Yeni Bir Yaklaşım: Dış Kaynaklardan Yararlanma (Outsourcing) ve Hastane İşletmeleri İçin Önemi

YİĞİT V. , BAN Ü., YİĞİT A.

5. Ulusal Sağlık Kuruluşları Ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2002, ss.433

2000

2000

Alternatif Hasta Dosyaları Elektronik Tıbbı Kayıtlar

CEVAT A., YİĞİT V. , TEVFİK D.

I. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2000, ss.505-510

2000

2000

Tıbbı Cihaz Bakım Onarım Sözleşmelerinde Stratejiler

CEVAT A., YİĞİT V. , TEVFİK D.

I. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2000, ss.687-692

2002

2002

Kamu Hastane İşletmelerinde Alacak Yönetiminde Sorunlar

CEVAT A., ÇALIK M., YİĞİT V.

5. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 16 Eylül - 19 Ekim 2002, ss.87-95

2002

2002

Hastane Bilgi Sistemlerinde Tedarikçi Seçimi

YİĞİT V. , ESATOĞLU A. E. , CEVAT A., YİĞİT A.

5. Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2002, ss.87-95

2001

2001

Hastane İşletmelerinde Bilgi Teknolojisi Kullanımı

ESATOĞLU A. E. , YİĞİT V. , GÖKTAŞ B.

4 Ulusal Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2001, ss.276-291

2001

2001

Hasta Hizmetlisi

YİĞİT V. , CEVAT A.

4 Ulusal Sağlık Sağlık Kuruluşları ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Eylül 2001, ss.240-249

2000

2000

Tıbbı Malzemeleri Neden Kodlamak Zorundayız

AKSAKAL C., YİĞİT V. , ÖZDEMİR A.

3.Ulusal Sağlık ve Hastane Yönetimi Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 28 - 29 Eylül 2000, ss.249-255

Kitap & Kitap Bölümleri

2017

2017

Sağlık İşletmelerinde Tedarik Zinciri ve Malzeme Yönetimi

TENGİLİMOĞLU D., YİĞİT V.

Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, 2017

2016

2016

Sağlık Bilgi Sistemleri

YİĞİT A. , YİĞİT V.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Aynur Ataklı, Arslan Kaplan, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri,, Ankara, ss.105-125, 2016

2013

2013

Sağlık İşletmelerinde Tedarik Zinciri ve Malzeme Yönetimi

TENGİLİMOĞLU D., YİĞİT V.

Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., Ankara, 2013