Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2009 - 2012 Doktora

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sanat Ve Tasarım Anasanat Dalı, Türkiye

 • 2003 - 2006 Yüksek Lisans

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim, Türkiye

 • 1998 - 2002 Lisans

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2012 Sanatta Yeterlik

  Resimlerarasılık ve Herman Braun-Vega'nın Resimlerinde Resimlerarasılık Sorunsalının İrdelenmesi

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, Sanat Ve Tasarım

 • 2006 Yüksek Lisans

  Varoluşçu izleklerin Bacon, Malevich, Pollock ve Giacometti'nin Yapıtlarında Plastik Açıdan İncelenmesi

  Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim