Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Çağdaş Türk Resim Sanatında Göç Olgusu: Mehmet Başbuğ Özelinde Bakmak

Manas Journal of Social Studies, vol.9, no.3, pp.1608-1626, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ömür Eke’nin Resimlerinde Kadın İmgesi

Kalemişi - Geleneksel Türk Sanatları Dergisi, vol.6, no.11, pp.107-119, 2018 (Other Refereed National Journals)

1980 Sonrası Türk Resim Sanatında Figüratif Eğilimler ve Mehmet Başbuğ

İdil Sanat ve Dil Dergisi, vol.6, no.40, pp.3545-3555, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

REKLAM VE SANAT ETKİLEŞİMİNDE GÖSTERGEBİLİMSEL BİR ÇÖZÜMLEME: ETNA “DO IT YOURSELF”

III. Sada Disiplinlerarası Uluslararası Sanat Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 - 29 November 2019, pp.61-68

EMİN GÜLER’İN ESERLERİNDE İNSAN-DOĞA-YAŞAM İLİŞKİSİNE ESTETİK BİR BAKIŞ

IV. ULUSLARARASI STRATEJİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, Burdur, Turkey, 5 - 06 December 2019, pp.633-642

SANATTA KAVRAMSAL ANLAM ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

II. SADA Uluslararası Disiplinlerarası Sanat Sempozyumu, 27 - 28 June 2019, pp.47-50

HALE SONTAŞ’IN “YERYÜZÜ TANRILARI” ESERİNİN GÖSTERGEBİLİMSEL YAKLAŞIMLA ÇÖZÜMLENMESİ

II. SADA Uluslararası Disiplinlerarası Sanat Sempozyumu, 27 - 28 June 2019, pp.83-91

Ritmik Sanattan Plastik Sanata: Çağdaş Türk Resim Sanatında Hareket Bağlamında Dans Teması

I. SADA Uluslararası Disiplinlerarası Sanat Sempozyumu/Sergisi, 10 - 12 May 2018