Ritmik Sanattan Plastik Sanata: Çağdaş Türk Resim Sanatında Hareket Bağlamında Dans Teması


GÜNGÖR T. , BAŞBUĞ F.

I. SADA Uluslararası Disiplinlerarası Sanat Sempozyumu/Sergisi, 10 - 12 May 2018