General Information

Institutional Information: Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Toplumsal Yapı Ve Değişme Anabilim Dalı