Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ASSOCIATIONS OF PHYSICAL FITNESS AND ACADEMIC ACHIEVEMENT IN UNDERGRADUATE STUDENTS

Journal of Physical Education and Human Movement, cilt.2, sa.1, ss.9-19, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Short Term Effects of Kinesiotape Application in Patients with Knee Osteoarthritis

Turkish Journal of Sports Medicine, cilt.52, sa.4, ss.146-154, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

The Acute Effect of Static and Dynamic Stretching on Horizontal and Vertical Jump

International Journal of Sport Studies, cilt.7, sa.3, ss.167-173, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Acute Effect of Static Stretching Applied to Different MuscleGroups of the Lower Extremity on Sprint Running

IOSR Journal of Sports and Physical Education, cilt.4, sa.2, ss.28-32, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tip II diyabetli hastalarda engel algısı ve fonksiyonel yetersizlik ilişkisinin incelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ÖN KOL KİNESİO-TAPİNG UYGULAMASININ SAĞLIKLI KİŞİLERDE MAKSİMALKAVRAMA KUVVETİNE ETKİSİ

ULUSLARARASI BALKAN SPOR BİLİMLERİ KONGRESİTHE INTERNATIONAL BALKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCES, Bursa, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2017, ss.590

YAŞLILARDA FİZİKSEL AKTİVİTE SEVİYESİ VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİİLİŞKİNİN İNCELENMESİ

ULUSLARARASI BALKAN SPOR BİLİMLERİ KONGRESİTHE INTERNATIONAL BALKAN CONFERENCE IN SPORT SCIENCES, Bursa, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2017, ss.591

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Öğrencilerinin Yaşam Yönelimlerinin Stresle Başetme Tutumları Üzerine Etkisi

Adnan Menderes Üniversitesi I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017, ss.396