Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Analysis of dynamic behavior of Darideresi-II Dam by ANSYS

NATURAL HAZARDS, cilt.90, sa.3, ss.1223-1235, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Trend Analysis of Lakes Region Precipitation Data in Turkey

Cumhuriyet Science Journal, cilt.39, sa.1, ss.258-273, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Darıderesi-II Göleti’nin Dinamik Davranışlarının ANSYS ile İncelenmesi

Teknik Bilimler Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.10-17, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

POTANSİYEL EVAPOTRANSPİRASYON METODUNUN KEŞİF KURAKLIKİNDİSİNE ETKİSİ

2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİUygulamalı Bilimler, Samsun, Türkiye, 27 - 29 Aralık 2019, cilt.1, ss.34-44

Darıderesi-II Baraj Göleti’nin Erzincan Depremi Etkisinde DinamikDavranışlarının ANSYS ile İncelenmesi

1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar ve Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018, cilt.1, ss.94

Estimation of P-PET in Palmer Drought Severity Index using SVM

1. International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering, Gazimagusa, Kıbrıs (Kktc), 3 - 06 Ocak 2018, cilt.1, ss.9-15

Dalaman Çayı Akımlarının Yıllık Zaman Serileri İle Modellenmesi

VIII. Ulusal Hidroloji Kongresi, Şanlıurfa, Türkiye, 8 - 10 Ekim 2015, ss.573-581