Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Analysis of dynamic behavior of Darideresi-II Dam by ANSYS

NATURAL HAZARDS, vol.90, no.3, pp.1223-1235, 2018 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Trend Analysis of Lakes Region Precipitation Data in Turkey

Cumhuriyet Science Journal, vol.39, no.1, pp.258-273, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Darıderesi-II Göleti’nin Dinamik Davranışlarının ANSYS ile İncelenmesi

Teknik Bilimler Dergisi, vol.7, no.2, pp.10-17, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

POTANSİYEL EVAPOTRANSPİRASYON METODUNUN KEŞİF KURAKLIKİNDİSİNE ETKİSİ

2. ULUSLARARASI19 MAYIS YENİLİKÇİ BİLİMSEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİUygulamalı Bilimler, Samsun, Turkey, 27 - 29 December 2019, vol.1, pp.34-44

Darıderesi-II Baraj Göleti’nin Erzincan Depremi Etkisinde DinamikDavranışlarının ANSYS ile İncelenmesi

1st International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies1. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar ve Yenilikçi Teknolojiler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 11 - 13 April 2018, vol.1, pp.94

Estimation of P-PET in Palmer Drought Severity Index using SVM

1. International Conference on Innovations in Natural Science and Engineering, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 3 - 06 January 2018, vol.1, pp.9-15 Sustainable Development

Dalaman Çayı Akımlarının Yıllık Zaman Serileri İle Modellenmesi

VIII. Ulusal Hidroloji Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 8 - 10 October 2015, pp.573-581