Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gelendost Ağzı’nın Genel Özellikleri

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.10, sa.51, ss.179-184, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Olumsuzluk Başlatıcısı Olarak her ne kadar .... –sA/(i)sA (dA) Yapısı

Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, cilt.6, ss.172-183, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Türkçesinde Al- ve Ver- Fiilleriyle Kurulan Deyimler Örneğinde Söz İçi Karşıtlık

Dil Araştırmaları, cilt.19, ss.65-77, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Türkçesinde Bir Ünlemleşme Örneği: Başlatma- Başlarım

Gazi Türkiyat, sa.19, ss.23-34, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçede Bir Deyimleşme Örneği: Gibime Gelmek

Türkbilig:Türkoloji Araştırmaları, ss.145-152, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Idiomatic expression In Turkish: Gibime Gelmek Türkçede bir deyimleşme örnegi: Gibime gelmek

Turkbilig, cilt.31, ss.145-152, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Kibin ve Kibik Edatlarının Yapıları Hakkında Bazı Tespitler

Dil Araştırmaları, sa.17, ss.103-118, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu Ağızlarında Görülen Geçmiş Zaman ve Dilek Şart Kipi 3 Teklik Şahıs Çekimlerinde Görülen N Sesi ve Kullanıldığı Bölgeler

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, sa.53, ss.155-199, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Türkçesi ve Türkmen Türkçesinde Cümle Dışı Unsur

SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.33, ss.69-86, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gayetü’l-Münteha Fi-Tedbiri’l-Merza Ses ve Şekil Bilgisi, İmlâ Özellikleri ve Söz Varlığı

Journal of Turkish Studies, cilt.8, ss.635-648, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tıbb-ı Cedîd Yazmaları Üzerine Bazı Tespitler

Journal of Turkish Studies, cilt.74, sa.7, ss.1541-1546, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kül Tigin Abidesi ve Kutadgu Bilig deki Ortak Fiillerin Tamlayıcı İlişkisi Açısından İncelenmesi

Turkish Studies, cilt.1, ss.1044-1091, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Başmakçı ve Dazkırı İlçeleri Ağzı

Turkish Studies, cilt.1, ss.231-291, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Söz İçi Karşıtlık (Terim-Kapsam ve Sınırlılıklar)

III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2016, ss.874-884

Zarf Fiil Eki Edatlı Kuruluşlar ve Anadolu Ağızlarındaki Ip Bille Yapısı

X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Sareyevo, Bosna-Hersek, 28 Eylül - 01 Ekim 2015, cilt.1, ss.64-72

Türkçede Bir Ünlemleşme Örneği Başlatma Başlarım

VIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 15 - 17 Ekim 2015, cilt.1

Teke Yöresi Ağızlarında Şimdiki Zaman Ekleri

1. Teke Yöresi Sempozyumu, Türkiye, 4 - 06 Mart 2015, cilt.1, ss.283-290

Kitap & Kitap Bölümleri