General Information

Institutional Information

Unit
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Department
İşletme Bölümü
Program
Muhasebe Finansman Anabilim Dalı