Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2020 - Devam Ediyor Dr.Öğr.Üyesi

    Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü