Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kierkegaard’nun Öznel-Nesnel Hakikat Ayrımı Temelinde Tekil Birey Anlayışı

Kilikya Felsefe Dergisi, ss.90-101, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

David Hume un Kozmolojik Argüman Eleştirisi

Ethos, ss.77-99, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güç İstenci ve Yorum

Tabula Rasa, cilt.1, ss.125-135, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Inquiry for a Solipsistic Morality in Husserl and Hume

Tabula Rasa, cilt.1, ss.78-90, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nietzsche Güç İstenci ve Darwincilik

Baykuş Felsefe Yazıları, ss.243-274, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Herbert Marcuse ve Tek Boyutlu Söylem Evreni

Dil ve Yaratıcılık, ss.46-57, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Herbert Marcuse

Felsefe Yazın, ss.32-36, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kierkegaard, Öznel Bilgi ve Tekil Birey

Anadolu Üniversitesi, Varoluşçuluk Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 2 - 03 Mayıs 2019

Nietzsche ve Güç İstenci

Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Topluluğu, Gaziantep, Türkiye, 16 Kasım 2016

Akademik Otorite ve Hakikat

Hasan Ünal Nalbantoğlu Sempozyumu V (ODTÜ, Ankara), Ankara, Türkiye, 21 - 23 Mart 2016

Nietzsche nin Yorum Anlayışı

Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Nietzsche ve Çağımız Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 07 Mayıs 2008

Bilimlere Yol Gösterici Olarak Herbert Marcuse nin Söylem Evreninin Kapanışı Düşüncesi

Felsefe ve Sosyal Bilimler: Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Sempozyumu Bildirileri, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2005, ss.253-258

Nietzsche nin Perspektivist Bilgi Kuramı

Türk Sosyal Bilimler Derneği 9. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Aralık 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

Sartre’ın Varoluşçuluğu

Varoluşçuluk, Fenomenoloji, Ontoloji: Çağdaş Felsefenin Macerası 1, Güçlü Ateşoğlu, Editör, Belge Yayınları, İstanbul, ss.213-244, 2016

Saf Hoşgörünün Bir Eleştirisi

Heretik Yayıncılık, Ankara, 2014

Özgürlük Üzerine Bir Deneme

Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2013

Ansiklopedide Bölümler