Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The effect of disease activity on thyroid nodules in patients with acromegaly

ENDOCRINE JOURNAL, cilt.66, sa.4, ss.301-307, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effect of Gestational Diabetes Mellitus on Corneal Biomechanical Characteristics

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.11, sa.1, ss.33-36, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Monocyte to HDL ratio as an indicator of subclinical atherosclerosis in diabetic retinopathy

Journal of Health Sciences and Medicine, cilt.3, sa.2, ss.109-114, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hipotiroidili Hastalarda Korneal Biyomekanik Özelliklerin Değerlendirilmesi

Sdü Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.10, sa.4, ss.340-343, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Corneal Biomechanical Properties in Patients with Acromegaly

Turkiye Klinikleri Journal of Ophthalmology, cilt.27, sa.4, ss.279-283, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Bedtime or Morning Intake of Levothyroxine in Patients with Hypothyroidism

Global Journal of Endocrinological Metabolism, cilt.1, sa.3, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Diyabet Tanısı ve Tip Ayrımı?

Klinik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, Türkiye, 2 - 06 Ekim 2019

Diyabet Tanısı Koydum Şimdi Ne Yapayım?

Klinik Tanı Tedavi Ulusal Kongresi, Türkiye, 29 Mayıs - 01 Haziran 2019

ADRENAL EMERGENCIES

6TH INTERCONTINENTAL EMERGENCY MEDICINE CONGRESS, 25 - 28 Nisan 2019

Diyabetik Ayaklı Olgularımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

55. Ulusal Dİyabet Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2019

DEFINITION AND DESCRIPTION OF DIABETES MELLITUS

4.ULUSLARARASI ANTALYA AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ, 14 - 17 Mart 2019

HAPO sonrası GDM tarama,tanı ve tedavisinde neler değişti?

13.DİYABETE BAKIŞ SEMPOZYUMU, Türkiye, 7 - 10 Mart 2019

Kötü glisemik kontrollü tip 2 diyabette çölyak hastalığı sıklığı

39.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017

Adrenal adenomlarda yeni bir kardiyovasküler risk belirteci olarak pentraxin-3 düzeyleri

39.Türkiye Endokrinoloji ve Metabilizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017

VİTAMİN D EKSIKLIĞİ OLAN HASTALARDA VİTAMİN DREPLASMANININ GÖZYAŞI OZMOLARİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

39.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017

The effect of thyroid hormone replacement on treatmentschedule

17th European Congress of Endocrinology 2015, 16 - 20 Mayıs 2015

Concurrent mediastinal parathyroid carcinoma and parathyroidadenoma

17th European Congress of Endocrinology 2015, 16 - 20 Mayıs 2015

MASİF PERİKARDİYAL EFÜZYONLA İLE İLK TANI ALAN PRİMER HİPOTİROİDİ OLGUSU

36.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

İDİOPATİK HİPOGONADOTROPİKHİPOGONADİZM HASTALARININ KLİNİKVE LABARATUVAR ÖZELLİKLERİ

36.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014

CUSHING SENDROMU NEDENİ İLE TAKİP EDİLEN 89 HASTANIN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

36.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 21 - 25 Mayıs 2014