General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ilişkiler Bölümü, Devletler Hukuku Anabilim Dalı