Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNİNBÖLGESEL KALKINMADAKİ ROLÜ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

ERASMUS International Academic Research Symposium in Educational andSocial Sciences, İzmir, Türkiye, 5 - 06 Nisan 2019, ss.237-269

Kurumsal İletişim ve Sosyal Medya: THY’nin 3M Modeli Çerçevesinde İncelenmesi

1st International Conference on Cultural Informatics, CommunicationMedia Studies (CICMS-2018), 3 - 04 Mayıs 2018