Scientific Activities

Jury Memberships

 • July 2020 Post Graduate

  Fırat Üniversitesi

  Post Graduate

 • August 2019 Post Graduate

  Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

  Uluslararası öğrenci başarılarını değerlendirme programı (PISA) 2015 sınavına Türkiye’de katılan öğrencilerin bireysel, ailesel ve okula ait değişkenlerin fen başarısını yordama durumunun incelenmesi

 • August 2019 Post Graduate

  Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

  İlkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin eğitimde sosyal adalete ilişkin görüşleri

 • July 2019 Post Graduate

  Çukurova Üniversitesi

  İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Sözel ve Şekilsel Yaratıcılık Düzeylerinin İncelenmesi

 • July 2019 Post Graduate

  Çukurova Üniversitesi

  Ortaokul Öğrencilerinde Görülen İnternet Bağımlılığı ile Algılanan Anne Baba Tutumu ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 • June 2019 Doctoral Examination

  Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

  Doktora Yeterlik Sınavı

 • March 2019 Doctorate

  Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

  Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Barışa Yönelik Tutum ve Görüşlerinin İncelenmesi

 • July 2018 Post Graduate

  Çukurova Üniversitesi

  SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI YÖNETİCİLERİNİN LİDERLİK DAVRANIŞLARI VE ÜYELERİ TARAFINDAN LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ALGILANMALARININ İNCELENMESİ: DOĞU AKDENİZ SİVİL TOPLUM PLATFORMU (DASP) ÖRNEĞİ

 • July 2018 Post Graduate

  Çukurova Üniversitesi

  Ortaokul Öğrencilerin Matematik Problemi Çözme İnançları İle Okuma Motivasyonları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Activities in Scientific Journals

 • 2018 - Continues SDU International Journal of Educational Studies

  Assistant Editor

 • 2018 - Continues Scientific Educational Studies

  Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

 • 2017 - Continues Eğitim Programları ve Öğretim Derneği

  Member

Scientific Refereeing

 • November 2021 ANA DİLİ EĞİTİMİ DERGİSİ

  National Scientific Refreed Journal

 • November 2021 International Journal of Psychology and Education Studies

  Other Indexed Journal

 • November 2021 International Journal of Education Technology and Scientific Researches

  Other Indexed Journal

 • October 2021 Trakya Eğitim Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • September 2021 E-MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (MAKÜ)

  National Scientific Refreed Journal

 • August 2021 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

  National Scientific Refreed Journal

 • April 2021 International Journal of Progressive Education

  Other Indexed Journal

 • April 2021 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

  National Scientific Refreed Journal

 • April 2021 ANA DİLİ EĞİTİMİ DERGİSİ

  National Scientific Refreed Journal

 • March 2021 International Journal of Progressive Education

  Other Indexed Journal

 • February 2021 ANA DİLİ EĞİTİMİ DERGİSİ

  National Scientific Refreed Journal

 • February 2021 E-MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (MAKÜ)

  National Scientific Refreed Journal

 • February 2021 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

  Other Journals

 • November 2020 E-MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (MAKÜ)

  National Scientific Refreed Journal

 • November 2020 Malaysian Online Journal of Educational Sciences

  Other Indexed Journal

 • October 2020 ANA DİLİ EĞİTİMİ DERGİSİ

  National Scientific Refreed Journal

 • September 2020 Kastamonu Eğitim Dergisi

  Other Indexed Journal

 • September 2020 İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi

  Other Journals

 • August 2020 Eurasian Journal of Educational Research

  Journal Indexed in ESCI

 • July 2020 International Journal of Research in Education and Science (IJRES)

  Other Indexed Journal

 • May 2020 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2020 International Journal of Contemporary Educational Research

  Other Indexed Journal

 • March 2020 International Online Journal of Educational Sciences

  Other Indexed Journal

 • March 2020 Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

  Other Indexed Journal

 • February 2020 Eurasian Journal of Educational Research (EJER)

  Other Indexed Journal

 • February 2020 International Online Journal of Educational Sciences

  Other Indexed Journal

 • February 2020 Trakya Eğitim Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • February 2020 Kırşehir Ahi Evran Eğitim Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • January 2020 Intercultural Education

  Journal Indexed in SSCI

 • December 2019 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • November 2019 Journal of Turkish Studies

  Other Indexed Journal

 • November 2019 Scientific Educational Studies

  Other Indexed Journal

 • November 2019 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

  Other Indexed Journal

 • July 2019 International Online Journal of Educational Sciences

  Other Indexed Journal

 • July 2019 International Online Journal of Educational Sciences

  Other Indexed Journal

 • March 2019 JOURNAL OF EDUCATION AND FUTURE

  Other Indexed Journal

 • January 2019 International Journal of Progressive Education

  Other Indexed Journal

 • December 2018 Scientific Educational Studies

  Other Indexed Journal

 • November 2018 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • August 2018 Turkish Studies

  Other Indexed Journal

 • July 2018 Scientific Educational Studies

  Other Indexed Journal

 • July 2018 Scientific Educational Studies

  National Scientific Refreed Journal

 • July 2018 Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2018 Scientific Educational Studies

  Other Indexed Journal

 • May 2018 Scientific Educational Studies

  Other Indexed Journal

 • April 2018 Scientific Educational Studies

  Other Indexed Journal

 • March 2018 İnönü Eğitim Fakültesi Dergisi

  Other Indexed Journal

 • March 2018 SDU International Journal of Educational Studies

  Other journals

 • January 2018 Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

  SCI Journal

 • September 2017 Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

  SCI Journal

 • June 2017 Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

  SCI Journal

 • February 2017 Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi

  SCI Journal

 • September 2016 İlköğretim Online Dergisi

  Other Indexed Journal

 • August 2016 İlköğretim Online Dergisi

  Other Indexed Journal

 • July 2016 İlköğretim Online Dergisi

  Other Indexed Journal

 • July 2016 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • July 2016 İlköğretim Online Dergisi

  Other Indexed Journal

 • June 2016 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • May 2016 İlköğretim Online Dergisi

  Other Indexed Journal

 • February 2016 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal

 • February 2016 İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

  National Scientific Refreed Journal