Education Information

Education Information

 • 2013 - 2017 Doctorate

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 2010 - 2012 Postgraduate

  Firat University, Instıtute Of Educatıonal Scıences, Eğitim Programları Ve Öğretim, Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Abd, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Çokkültürlü eğitime dayalı olarak geliştirilen disiplinlerarası öğretim programı aracılığıyla öğrencilerde hoşgörü değerinin ve eleştirel düşünme becerisinin geliştirilme sürecinin incelenmesi: bir durum çalışması

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 2012 Postgraduate

  Birleştirilmiş sınıflı okullarda dizgeli eğitimin akademik başarıya ve tutuma etkisi

  Firat University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim

Certificates, Courses and Trainings

 • 2016İleri Düzey Nvivo Eğitimi

  Education Management and Planning , Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık

 • 2013Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi Nvivo 10 Programının Tanıtımı ve Uygulamaları Çalıştayı

  Education Management and Planning , Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık

 • 2013Meta Analiz Çalıştayı

  Education Management and Planning , Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık

 • 2013Yapısal Eşitlik Modellemesi ve LISREL Çalıştayı

  Education Management and Planning , Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık

 • 2012TEMEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNE MESLEKİ GELİŞİM EĞİTİMİ SEMİNERİ

  Education Management and Planning , Milli Eğitim Müdürlüğü

 • 2011Birleştirilmiş Sınıflı Okullarda Tamamlayıcı Ölçme-Değerlendirme Yöntemlerinin Uygulanışı

  Education Management and Planning , Milli Eğitim Müdürlüğü

 • 2011Birleştirilmiş Sınıflı Okullarda Yeni Öğrenme-Öğretme Yaklaşımlarının Uygulanışı

  Education Management and Planning , Milli Eğitim Müdürlüğü