General Information

Institutional Information: Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Beşeri Ve Iktisadi Coğrafya Anabilim Dalı

Metrics

Publication

3
UN Sustainable Development Goals