Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

FUNCTIONS OF FOLIC ACID (VITAMIN B9) AGAINST CYTOTOXIC EFFECTS OF SALT STRESS IN HORDEUM VULGARE L.

PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, vol.52, no.1, pp.17-22, 2020 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Functions of folic acid (vitamin B9) against cytotoxic effects of salt stress in Hordeum vulgare L.

PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, vol.52, no.1, pp.3-10, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded)

GENOME SIZE AND MORPHOLOGICAL VARIATIONS IN BRACHYPODIUM DISTACHYON L. ALONG ALTITUDINAL LEVELS

PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, vol.50, no.5, pp.1923-1933, 2018 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

A new species of subgenus Seriphidium of Artemisia L. (Asteraceae) from Turkey

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, vol.39, no.1, pp.88-95, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

COMPARISON OF CYTOGENETIC ANTAGONISM BETWEEN ABSCISIC ACID AND PLANT GROWTH REGULATORS

PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, vol.44, no.5, pp.1581-1586, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Chromotoxic effects of exogenous hydrogen peroxide (H2O2) in barley seeds exposed to salt stress

ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM, vol.33, no.3, pp.705-709, 2011 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Role of some growth regulators on cytogenetic activity of barley under salt stress

PLANT GROWTH REGULATION, vol.60, no.2, pp.99-104, 2010 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Cytogenetic response of 24-epibrassinolide on the root meristem cells of barley seeds under salinity

PLANT GROWTH REGULATION, vol.58, no.1, pp.119-123, 2009 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Tuz Stresi Altında Çimlendirilen Arpa Tohumlarında Borik Asit Uygulamasının Sitogenetik Etkisi

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.19, no.2, pp.142-150, 2015 (Other Refereed National Journals)

Karyology of Seven Fabaceae Taxa from Turkey

Journal of Applied Biological Sciences, vol.3, no.1, pp.45-4, 2009 (Other Refereed National Journals)

Effects of Some Artificial Fertilizers on Mitotic Index and Chromosome Behaviours in Vicia hybrida L. (Fabaceae)

JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.47, no.1, pp.1-9, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Tuz Stresi Altındaki Mitotik İndeks ve Kromozom Anormallikleri Üzerine Triakontanol Ön Uygulamasının Etkileri

Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.1, no.1, pp.11-15, 2008 (Other Refereed National Journals)

Tuz Stresi NaCl Altında Çimlendirilen Arpa Tohumlarının Mitotik İndeks ve Kromozom Anormallikleri Üzerine Bazı Bitki Büyüme Düzenleyicisi Kombinasyonlarının Etkileri

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi (E- Dergi), vol.3, no.2, pp.162-173, 2008 (Other Refereed National Journals)

Cytotaxonomic Studies on Some Fabaceae Taxa Naturally Grown in Türkiye

BULLETIN OF PURE AND APPLIED SCIENCES, vol.24, no.2, pp.81-90, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gölcük Gölü Isparta Çevresindeki Bazı Fabaceae Türleri Üzerinde Sitotaksonomik Çalışmalar

SDÜ Fen Bilimleri Enst. Dergisi, vol.8, no.3, pp.60-66, 2004 (Other Refereed National Journals)

Astragalus caraganae Fish Mey in Kromozom sayısı Morfolojik Anatomik ve Polen Özellikleri Bakımından Araştırılması

F.Ü.Fen ve Müh.Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.215-235, 1995 (Other Refereed National Journals)

Keban Baraj Gölündeki Adaların Flora ve Faunası

F.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi, vol.5, no.2, pp.59-88, 1993 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Effects of Boric Acid on Cytogenetical Parameters in Barley (Hordeum vulgare L. cv. ‘Bülbül 89’) seeds Exposed to Salt Stress.

IXth International Sympsium on Ecology and Environmental Problems (ISEEP 2019), Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2019 Sustainable Development

How synthetic fertilizer affects cell division in Vicia hybrida

VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems (ISEEP-2017, Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017 Sustainable Development

Locational nuclear DNA content variation in Brachypodium hybridum L.

VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Probems (ISEEP-2017), Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017

The role of exogenous folic acid on mitosis under salt stress in Hordeum vulgare

VIII. International Symposium on Ecology and Environmental Problems (ISEEP-2017), Çanakkale, Turkey, 4 - 07 October 2017

CORRELATION BETWEEN GENOME SIZE AND ALTITUDE IN PURPLE FALSE BROME

XIX. International Botanical Congress, Shenzhen, China, 23 - 29 July 2017

Role of Aloe vera L Leaf Extract on Physiological and Cytogenetical Parameters in Allium cepa L Exposed to Salinity

1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences, Giresun, Turkey, 31 August - 03 September 2016

Physiological and Cytogenetical Effects of Royal Jelly in Allium cepa L Seeds Exposed to NaCl Stress

1st International Black Sea Congress on Environmental Sciences, Giresun, Turkey, 31 August - 03 September 2016 Sustainable Development

Interplay between 24 EBR and NaCl Stress and its Role on Cell Division

Plant Abiotic Stress Tolerance II, Vienna, Austria, 22 - 25 February 2012

Sıcaklık stresi altında potasyum sülfatın hücre bölünmesi üzerine etkileri

IX. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, Nevşehir, Turkey, 7 - 10 October 2009

Fabaceae Familyasına Ait Bazı Taksonların Sitotaksonomisi

XVIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Aydın, Turkey, 26 - 30 June 2006

Güneybatı Anadolu Bölgesi nde Yetişen İki Vicia narbonensis L Taksonu Üzerinde Sitataksonomik Bir Araştırma

I. Int.ernational Symposium on Protection of Natural Environment and Ehrami Karaçam, Kütahya, Turkey, 23 - 25 September 1999, vol.7, pp.215-235

Books & Book Chapters

Levha Tektoniği

in: Biyocoğrafya Ekolojik ve Evrimsel Bir Yaklaşım, Ali Gök, Editor, Nobel, Ankara, pp.149-168, 2017

Komünteler ve Ekosistemler: Birlikte Yaşama

in: Biyocoğrafya- Ekolojik ve Evrimsel Bir Yaklaşım, Ali GÖK, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık-Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti., 2017