Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

KÜRESELLEŞME VE GÜVENLİK: ULUSAL GÜVENLİĞE YÖNELİK YAKIN YENİ TEHDİTLER

ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, cilt.6, sa.15, ss.86-100, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CARROT AND STICK APPROACH IN INTERNATIONALRELATIONS: AN EVALUATION THROUGHTOUTTURKEY’S ACCESSION NEGOTIATIONS WITH THEEUROPEAN UNION

Journal of Süleyman Demirel University Institute of Social Sciences, cilt.4, sa.29, ss.415-435, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa Birliği’nin Suriyeli Mültecilere Yönelik Yaklaşım ve Politikaları

Route Educational and Social Science Journal, cilt.4, sa.3, ss.20-32, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İNSANİ GÜVENLİK VE TERÖRİZMLE MÜCADELE

Süleyman Demirel Üniversitesi İkitsadi ve İdari Bilimle Fakültesi Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

REASONS OF DIFFERENT DEVELOPMENT LEVEL BETWEEN BALTIC COUNTRIES and CENTRAL ASIA COUNTRIES, TAJIKISTAN, KYRGYZSTAN, KAZAKHSTAN, EFFECT OF EU AND SCO

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: SustainableGlobal Competition, 5 - 07 Ekim 2017