Education Information

Education Information

 • 2013 - 2019 Doctorate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

 • 2010 - 2012 Postgraduate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Turkey

 • 2004 - 2009 Undergraduate

  Suleyman Demirel University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Türkiye’xxde başarılı yönetici algısı:siyasal eğilim ve cinsiyet kaynaklı stereotipler bağlamında karşılaştırmalı bir araştırma Sustainable Development

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

 • 2012 Postgraduate

  Simülasyon evreni ve tutkuyu markalaştıran televizyon dizileri: Muhteşem Yüzyıl örneği

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • A2 Elementary English