Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Isparta’xxda Seçmenlerin Parti Tercih Nedenleri Üzerine Bir Araştırma: 1995, 1999 ve 2004 Genel Seçimleri Karşılaştırması

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.4, sa.8, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa’xxnın Eski ve Yeni Demokrasileriyle Türkiye’xxde Oy Değişkenliklerindeki Genel Trendler

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yasama Üyelerinin Dönem Sürelerinin Sınırlanması ve Yaratabileceği Sonuçlar: ABD Örneği

Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.7, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadınların Siyasal Hayata Etkin Katılımının Bir Aracı Olarak Seçimlerde Kota Uygulamaları

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seçimlerde Yaşanan Oy Değişkenlikleri

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002 Genel Seçimlerinde 1995 ve 1999 Yıllarına Göre Seçmenlerin Gözünde Öncelikli Sorunlar ve Parti Tabanlarındaki Oy Kaymaları: Isparta Örnek Olayı.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Liberal Demokrasinin Çıkmazlarına Çözüm Olarak Müzakareci Demokrasi.

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.10, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1995 ve 1999 Yıllarıyla Karşılaştırmalı Olarak 3 Kasım 2002 Seçimlerinde Siyasal Partilerin Sosyoekonomik Tabanları: Isparta Örnekolayı

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.9, sa.1, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İletişim Teknolojisindeki Yenilikler ve Temsili Demokrasinin Geleceği

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.2, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Siyasal Meşruiyet Sorununun Kavramsal ve Görgül Boyutları

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, sa.5, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Siyasal Kültür Paradigmaları ve Siyasal Değişim

Marmara Üniversitesi Yayınları, sa.600, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Demokratik Meşruiyetin Küresel Egemenliği

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.1, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kemalist Aydın ve Demokrasi

Türk Yurdu, sa.146, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kültür Devrimi Yönüyle Atatürk Reformları

Türkiye Günlüğü, sa.56, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Siyasal Kültürün Kavramlaştırılmasında Karşılaşılan Bazı Güçlükler

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, sa.2, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyet Dönemi İslamcılık Düşüncesinin Genel Karakterleri

Türkiye Günlüğü, sa.22, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Siyasal Demokrasinin İdeal Şartları ve Türkiye

Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi Projesi: Demokrasi Dosyası, Türkiye, 14 Aralık 2000