Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Stereolitrografi ile 3B Basılabilir Nanokil Takviyeli Polimer Yapıların Mekanik Karakterizasyonu

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.9, sa.3, ss.1584-1593, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

3B Basılabilir Füme Silika Takviyeli Foto-Duyarlı Polimerlerin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi

Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.1793-1805, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of Impact Properties of Recycled and Commercially Available P/M Titanium Alloys

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.232-237, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Application of Sinter-HIP Method to PM Titanium Alloys

Harran University Journal of Engineering, cilt.4, sa.1, ss.48-55, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Grade 2 ve Grade 5 Titanyum TozlarınınSıkıştırılabilme Karakteristikleri ÜzerindeYağlayıcı Etkisinin Araştırılması

Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, cilt.3, sa.3, ss.176-182, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AA2014 VE ELEMENTEL Al VE Cu TOZLARI KULLANILARAK T/M PARÇA İMALATI ŞARTLARININ DENEYSEL ARAŞTIRILMASI

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.6, sa.4, ss.701-706, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Surface nanostructuring of AISI 1017 by severe shot peening

RESEARCH AND REPORTS ON METALS, cilt.1, sa.3, ss.1-4, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cam Elyaf Takviyeli Epoksi kompozit malzemelerin eğilme yorulma Davranışlarının Belirlenmesi

Soma MYO Teknik Bilimler dergisi, cilt.1, sa.23, ss.27-39, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilyeli Dövmenin AA1050 ve AA2024 Al Alaşımlarının Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi

Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.11-20, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilyeli Dövme Uygulanmış AA1050 Alüminyum Malzemenin Metalografik İncelenmesi

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.20, sa.3, ss.524-529, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alüminyum Alaşımlarında Bilyeli Dövmenin Elektrik İletkenliği Üzerine Etkisi

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.20, sa.3, ss.542-550, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilyeli Dövmenin AA2024 Alüminyum Alaşımının Isı İletkenliği Üzerine Etkisi

Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.39-47, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Shot Peening Effect on Mechanical and Physical Properties of Aluminum Alloys

Journal of Mineral Metal and Material Engineering, cilt.2, ss.47-52, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilyalı Dövme ve Borlama İşlemlerinin T M Çelik Malzemenin Bazı Özelliklerine Etkisi

SDU FBE Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.141-144, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Polystyren Malzemenin Isıl ve Bazı Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi

DEÜ Mühendislik Fak. Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.71-78, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Size Effects of Recovered Ti-6Al-4V Alloy Scrap By Conventional P/M Techniques

2 International Conference on Material Science and Technology, Niğde, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2017

Comparision of Impact Properties of recycled and Commercially Available Ti6Al4V Alloy

ICAMT’xx17 1st Int. Conf. of Advance Materials and Manufacturing Technologies, Karabük, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017

An experimental study for welding parameters of ferritic stainless steels

14th International Materials Symposium (IMSP 2012), 10 - 12 Ağustos 2012, ss.144-154

Kitap & Kitap Bölümleri

wear behavior of severe shot peening and thermally oxidized commercially pure titanium

Engineering design applications, Öchsner, Andreas, Altenbach, Holm, Editör, Springer, Cham, Vienna, ss.461-470, 2019