Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kum Zeminlerde İlave Düşey Gerilmenin Derinlikle Değişiminin FarklıYöntemlerle İncelenmesi

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.9, sa.3, ss.1327-1336, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kompaksiyon Yönteminin Kohezyonlu Zeminlerin Serbest Basınç Mukavemetine Etkisi

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.250-257, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Killi Zeminlerin Su Muhtevası ile Serbest Basınç Mukavemeti Arasındaki İlişki

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.1-9, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bahçe-Nurdağ (Fevzipaşa) Varyantı Tünel Geçişi Yapısal Tasarım İncelemesi

Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Multiple Regression Model for the Prediction of Unconfined Compressive Strength of Jet Grout Columns

Procedia Earth and Planetary Science, cilt.15, ss.299-303, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Jet Grout Yönteminin Zemin İyileştirmesine Katkısının ve Bu Yöntemde Kullanılan Parametrelerin Etkilerinin İrdelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.18, sa.2, ss.22-26, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kum Zeminlerde İlave Düşey Gerilme Artışına Temel Boyutu ve Zemin Özelliklerinin Etkisi

III. Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışma Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2019, ss.183

Killi Zeminler Üzerindeki Yol Dolgularında Konsolidasyonun Hızlandırılması

6th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, 9 - 11 Kasım 2018

Multiple Regression Model for the Prediction of Unconfined Compressive Strength of Jet Grout Columns

1st World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS), Prague, Çek Cumhuriyeti, 7 - 11 Eylül 2015, cilt.15, ss.299-303 identifier

Effects of Layer Depth on Engineering Properties of Compacted Soil Samples

2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineerin, 23 - 25 Mayıs 2013