Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Kum Zeminlerde İlave Düşey Gerilmenin Derinlikle Değişiminin FarklıYöntemlerle İncelenmesi

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.9, no.3, pp.1327-1336, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kompaksiyon Yönteminin Kohezyonlu Zeminlerin Serbest Basınç Mukavemetine Etkisi

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.6, no.2, pp.250-257, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Killi Zeminlerin Su Muhtevası ile Serbest Basınç Mukavemeti Arasındaki İlişki

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.1, no.2, pp.1-9, 2017 (Other Refereed National Journals)

Bahçe-Nurdağ (Fevzipaşa) Varyantı Tünel Geçişi Yapısal Tasarım İncelemesi

Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Multiple Regression Model for the Prediction of Unconfined Compressive Strength of Jet Grout Columns

Procedia Earth and Planetary Science, vol.15, pp.299-303, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Jet Grout Yönteminin Zemin İyileştirmesine Katkısının ve Bu Yöntemde Kullanılan Parametrelerin Etkilerinin İrdelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.18, no.2, pp.22-26, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kum Zeminlerde İlave Düşey Gerilme Artışına Temel Boyutu ve Zemin Özelliklerinin Etkisi

III. Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışma Kongresi, Gaziantep, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.183

Killi Zeminler Üzerindeki Yol Dolgularında Konsolidasyonun Hızlandırılması

6th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, 9 - 11 November 2018

Multiple Regression Model for the Prediction of Unconfined Compressive Strength of Jet Grout Columns

1st World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS), Prague, Czech Republic, 7 - 11 September 2015, vol.15, pp.299-303 identifier

Effects of Layer Depth on Engineering Properties of Compacted Soil Samples

2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineerin, 23 - 25 May 2013