Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

BiyolojikAtık Çamurdaki azot ve fosforun darbeli elektrik alan tekniğiilegerikazanımı ve strüvit eldesi

Pamukkale Üniverstesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.25, no.6, pp.700-704, 2019 (Other Refereed National Journals)

Recovery of nitrogen and phosphorus in sewage sludge by pulsed electrical field technique and struvite production

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, vol.25, no.6, pp.700-704, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

ET ENDÜSTRİSİ BİYOLOJİK ÇAMURUN DARBELİ ELEKTRİK ALAN (PEF) İLE DEZENTEGRASYONU VE AEROBİK STABİLİZASYONU

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.6, no.4, pp.672-680, 2018 (National Refreed University Journal)

ET ENDÜSTRİSİ ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇAMURLARININ DARBELİ ELEKTRİK ALAN(PEF) İLE DEZENTEGRASYONU VE AEROBİK STABİLİZASYONU

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.6, no.4, pp.672-680, 2018 (Other Refereed National Journals)

Atık Çamurdan Azot ve Fosfor Geri Kazanımı ve Strüvit Üretimi

Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, pp.72-78, 2018 (Other Refereed National Journals)

Atık Çamurdan Azot ve Fosfor Geri Kazanimi ve Strüvit Üretimi

Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, no.6, pp.72-78, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effect of Pulsed High Voltage Discharge Process Combined with H2O2 and Fe2 on Degradation of Phenol

Asian Journal Of Chemistry, vol.26, no.20, pp.6997-7005, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Membran prosesiyle süt endüstrisi atıksuyunun arıtılailirliği

S.D.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.2, pp.198-205, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COD and Nutrient Removal from Wastewater by Duckweed (Lemna Minor L.)

International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Turkey, 11 - 13 October 2019, pp.186-191

nitrojen ve phosphorous recovery from swege sludge and struvit production

6 ASM International Congress of Agriculture and Environment, 11 - 13 October 2018, pp.38

Su Mercimeği (Lemna Minor L.) İle Atıksudan KOİ ve Nütrient Giderimi

6th ASM International Congress of Agriculture and Environment, 11 - 13 October 2018, pp.186-191

Mühendislik Uygulamalarında Darbeli Elektrik Alan PEF Tekniği

International Science and Technology Conference, St. Petersburg, Russia, 2 - 04 September 2015, pp.365

Gıda Endüstrisi atıklarının Geri Kazanım Olanakları

7.Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY'2015), Gaziantep, Turkey, 14 - 16 October 2015, pp.16

Darbeli Elektrik Alan PEF Tekniği İle Arıtma Çamurlarının Anaerobik Stabilizasyon Öncesi Önarıtımı

7.Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY'2015), Gaziantep, Turkey, 14 - 16 October 2015, pp.36

Evsel ve Endüstriyel Arıtma Çamurlarının Karakteristik Özelliklerini Değerlendirilmesi

7.Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY'2015), Gaziantep, Turkey, 14 - 16 October 2015

Using of Pulsed Electrical Field PEF as an Innovative Technology for Sludge Pretreatment

3rd International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES 2015), Valencia, Spain, 3 - 05 September 2015, pp.2180-2189

MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA DARBELİ ELEKTİK ALAN PEF TEKNİĞİ

ISTEC 2015, International Science and Technology Conferance, St.Petersburg, Russia, 2 - 04 September 2015

Obtaining pectin from fruit and vegetable industries wastes and the applications of heavy metal removal

2 nd International Conference on Environmental Science and Technology, Antalya, Turkey, 14 - 17 May 2014

Enhanced Anaerobic Gas Production of Waste Activeted Sludge Using Pulsed Electrical Field Technology

2 nt International Conferance on Environmental Science and Technology, Gaziantep, Turkey, 14 - 17 May 2014, pp.460-463

Obtaining pectin from and vegetable industries wastes and the applications of heavy metal removal

2nt International Conferance on Environmental Science and Technology, Antalya/Side, Turkey, 14 - 17 May 2014, pp.463-465

Removal of Heavy Metal From Aqueous Solution By Pectin And Modified Pectin Adsorption

International Conference on Environmental Science and Technology, Nevşehir, Turkey, 18 - 21 June 2013, pp.327-329

Zeytin Yağı Üretim Prosesi Sonrası Açığa Çıkan Karasuyun Yüksek Gerilimli Darbe Tekniği ile Arıtımı

Türkiyede Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VII, Turkey, 22 - 24 November 2012, pp.45-46

Degradation of phenol by the technique of Pulsed Hıgh Voltage discharge in water

The sixteenth internathional Water Technology Conference, 7 - 10 May 2012, pp.48

Göller Bölgesinin Merkezinde Bulunan Isparta Ilinin Çevresel Problemlerinin Değerlendirilmesi ve Öneriler

Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Turkey, 23 April - 03 May 2010

Decoloration of Organic Dye from Aqueous Solution by High Voltage Discharge

Uluslararası Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetim, 26 October - 28 September 2009

Nitrobenzenin anaerobik aerobik ardışık reaktör sisteminde arıtılabilirliği

10.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, Turkey, 07 June 2006 - 09 June 2004, pp.83-90

Anaerobik hareketli yatak reaktörde 4 nitrofenol giderimi

IV Türkiyede çevre kirlenmesi öncelikleri sempozyumu, Turkey, 9 - 10 October 2003, pp.220-224