Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Recovery of nitrogen and phosphorus in sewage sludge by pulsed electrical field technique and struvite production

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.25, ss.700-704, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

ET ENDÜSTRİSİ BİYOLOJİK ÇAMURUN DARBELİ ELEKTRİK ALAN (PEF) İLE DEZENTEGRASYONU VE AEROBİK STABİLİZASYONU

Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.6, ss.672-680, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Atık Çamurdan Azot ve Fosfor Geri Kazanimi ve Strüvit Üretimi

Akademia Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, ss.72-78, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Pulsed High Voltage Discharge Process Combined with H2O2 and Fe2 on Degradation of Phenol

Asian Journal Of Chemistry, cilt.26, ss.6997-7005, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Membran prosesiyle süt endüstrisi atıksuyunun arıtılailirliği

S.D.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.198-205, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

COD and Nutrient Removal from Wastewater by Duckweed (Lemna Minor L.)

International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2019, ss.186-191

Darbeli Elektrik Alan PEF Tekniği İle Arıtma Çamurlarının Anaerobik Stabilizasyon Öncesi Önarıtımı

7.Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY'2015), Gaziantep, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2015, ss.36

Evsel ve Endüstriyel Arıtma Çamurlarının Karakteristik Özelliklerini Değerlendirilmesi

7.Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY'2015), Gaziantep, Türkiye, 14 - 16 Ekim 2015

Using of Pulsed Electrical Field PEF as an Innovative Technology for Sludge Pretreatment

3rd International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES 2015), Valencia, İspanya, 3 - 05 Eylül 2015, ss.2180-2189

MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA DARBELİ ELEKTİK ALAN PEF TEKNİĞİ

ISTEC 2015, International Science and Technology Conferance, St.Petersburg, Rusya, 2 - 04 Eylül 2015

Obtaining pectin from fruit and vegetable industries wastes and the applications of heavy metal removal

2 nd International Conference on Environmental Science and Technology, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2014

Enhanced Anaerobic Gas Production of Waste Activeted Sludge Using Pulsed Electrical Field Technology

2 nt International Conferance on Environmental Science and Technology, Gaziantep, Türkiye, 14 - 17 Mayıs 2014, ss.460-463

Removal of Heavy Metal From Aqueous Solution By Pectin And Modified Pectin Adsorption

International Conference on Environmental Science and Technology, Nevşehir, Türkiye, 18 - 21 Haziran 2013, ss.327-329

Zeytin Yağı Üretim Prosesi Sonrası Açığa Çıkan Karasuyun Yüksek Gerilimli Darbe Tekniği ile Arıtımı

Türkiyede Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VII, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2012, ss.45-46

Degradation of phenol by the technique of Pulsed Hıgh Voltage discharge in water

The sixteenth internathional Water Technology Conference, 7 - 10 Mayıs 2012, ss.48

Nitrobenzenin anaerobik aerobik ardışık reaktör sisteminde arıtılabilirliği

10.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, Türkiye, 07 Haziran 2006 - 09 Haziran 2004, ss.83-90

Anaerobik hareketli yatak reaktörde 4 nitrofenol giderimi

IV Türkiyede çevre kirlenmesi öncelikleri sempozyumu, Türkiye, 9 - 10 Ekim 2003, ss.220-224