Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

COD and Nutrient Removal from Wastewater by Duckweed (Lemna Minor L.)

International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Turkey, 11 - 13 October 2019, pp.186-191

nitrojen ve phosphorous recovery from swege sludge and struvit production

6 ASM International Congress of Agriculture and Environment, 11 - 13 October 2018, pp.38

Su Mercimeği (Lemna Minor L.) İle Atıksudan KOİ ve Nütrient Giderimi

6th ASM International Congress of Agriculture and Environment, 11 - 13 October 2018, pp.186-191

Mühendislik Uygulamalarında Darbeli Elektrik Alan PEF Tekniği

International Science and Technology Conference, St. Petersburg, Russia, 2 - 04 September 2015, pp.365

Gıda Endüstrisi atıklarının Geri Kazanım Olanakları

7.Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY'2015), Gaziantep, Turkey, 14 - 16 October 2015, pp.16

Darbeli Elektrik Alan PEF Tekniği İle Arıtma Çamurlarının Anaerobik Stabilizasyon Öncesi Önarıtımı

7.Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY'2015), Gaziantep, Turkey, 14 - 16 October 2015, pp.36

Evsel ve Endüstriyel Arıtma Çamurlarının Karakteristik Özelliklerini Değerlendirilmesi

7.Ulusal Katı Atık Yönetimi Kongresi (UKAY'2015), Gaziantep, Turkey, 14 - 16 October 2015

Using of Pulsed Electrical Field PEF as an Innovative Technology for Sludge Pretreatment

3rd International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES 2015), Valencia, Spain, 3 - 05 September 2015, pp.2180-2189

MÜHENDİSLİK UYGULAMALARINDA DARBELİ ELEKTİK ALAN PEF TEKNİĞİ

ISTEC 2015, International Science and Technology Conferance, St.Petersburg, Russia, 2 - 04 September 2015

Obtaining pectin from fruit and vegetable industries wastes and the applications of heavy metal removal

2 nd International Conference on Environmental Science and Technology, Antalya, Turkey, 14 - 17 May 2014

Enhanced Anaerobic Gas Production of Waste Activeted Sludge Using Pulsed Electrical Field Technology

2 nt International Conferance on Environmental Science and Technology, Gaziantep, Turkey, 14 - 17 May 2014, pp.460-463

Obtaining pectin from and vegetable industries wastes and the applications of heavy metal removal

2nt International Conferance on Environmental Science and Technology, Antalya/Side, Turkey, 14 - 17 May 2014, pp.463-465

Removal of Heavy Metal From Aqueous Solution By Pectin And Modified Pectin Adsorption

International Conference on Environmental Science and Technology, Nevşehir, Turkey, 18 - 21 June 2013, pp.327-329

Zeytin Yağı Üretim Prosesi Sonrası Açığa Çıkan Karasuyun Yüksek Gerilimli Darbe Tekniği ile Arıtımı

Türkiyede Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VII, Turkey, 22 - 24 November 2012, pp.45-46

Degradation of phenol by the technique of Pulsed Hıgh Voltage discharge in water

The sixteenth internathional Water Technology Conference, 7 - 10 May 2012, pp.48

Göller Bölgesinin Merkezinde Bulunan Isparta Ilinin Çevresel Problemlerinin Değerlendirilmesi ve Öneriler

Isparta İli Değerleri ve Değer Yaratma Potansiyeli Sempozyumları, Turkey, 23 April - 03 May 2010

Decoloration of Organic Dye from Aqueous Solution by High Voltage Discharge

Uluslararası Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetim, 26 October - 28 September 2009

Nitrobenzenin anaerobik aerobik ardışık reaktör sisteminde arıtılabilirliği

10.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, Turkey, 07 June 2006 - 09 June 2004, pp.83-90

Anaerobik hareketli yatak reaktörde 4 nitrofenol giderimi

IV Türkiyede çevre kirlenmesi öncelikleri sempozyumu, Turkey, 9 - 10 October 2003, pp.220-224

Metrics

Publication

41

Citation (WoS)

13

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

15

H-Index (Scopus)

2

Project

14

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals