Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’deki Suriyelilerin Sosyolojik “Yabancı” Olarak Ele Alınması Üzerine Eleştirel BirDeğerlendirme

SDÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.47, sa.2, ss.97-115, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Emeğin En Savunmasız Hali: Şanlıurfa’da Suriyeli Mülteci Çocuk İşçi Olmak

Çalışma ve Toplum, cilt.2, sa.61, ss.917-940, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Suriyelilerin Sosyolojik ”Yabancı” Olarak Ele Alınması Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.2, sa.47, ss.97-115, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Mültecilere Yönelik Yerleşim Politikaları ve Uydu Kentler: Güvenlik Kıskacında Yaşamlar

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi Göç Özel Sayısı, cilt.22, ss.1385-1410, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Dezavantajlılığın Mülteci Halleri: Haklardan Uzak ”Hakk”a Bırakılmış Yaşamlar

Toplum ve Demokrasi Dergisi Dezavantajlılık Özel Sayısı, cilt.11, sa.24, ss.185-200, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mor Çatı ve Şefkat-Der Örneğinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Sivil Toplumun Rolü

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sa.42, ss.199-226, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mültecilik Hallerini Mekan Üzerinden Okumak Gaziantep Örneğinde Türkiyelilerin Gözünden Suriyeli Kent Mültecileri

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, sa.44, ss.808-825, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eylemcilerin Gözünden Bir Sosyal Hareket ve Kent Hakkı Talebi Olarak Taksim Gezi Parkı Eylemleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, sa.22, ss.1-28, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkiye’de Suriyeli Olmanın “Kadınlık” Üzerinden İnşası: İzmir Örneği

”Tarih Boyunca Uluslarası Göç ve Göçmenlik” 1. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Aralık 2019

Türkiye’de Emeğin En Savunmasız Halleri: Şanlıurfa’da Çalışan Suriyeli Mülteci Çocuklar

5th ASM International Congress of Social Science, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.60-61

Uydu Kentlere Sıkışmış Hayatlar Isparta Burdur Örneğinde Mültecilerin Kentle İmtihanı

VIII. Sosyoloji Kongresi Farklılıklar, Çatışmalar ve Eylemlilikler Çağında Sosyoloji, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Aralık 2016

Türkiye’de Sığınmacılık ve Uydu Kent Deneyimi

II. Uluslararası Davraz Kongresi Küresel Sorunlar ve Çözüm Arayışları, 29 - 31 Mayıs 2014, ss.4081-4114

Bir Uydu Kent Örneği Olarak Isparta’dan Sığınmacılık Sorununun Görünümleri

Uluslararası Katılımlı VII. Sosyoloji Kongresi, Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar, Muğla, Türkiye, 2 - 05 Ekim 2013, ss.141-158

Kitap & Kitap Bölümleri

Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Çifte Dezavantajlılığı: Emek Piyasasında Mülteci Çocuk Olmak

Türkiye’de Sosyal Politika ve Dezavantajlı Gruplar, DERİCİOĞULLARI ERGUN, A., KOÇANCI,M., NAMAl, M. K., Editör, Kırmızı Yayınları, İstanbul, ss.137-160, 2019

Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Çifte Dezavantajlılığı:Emek Piyasasında Mülteci Çocuk Olmak

Türkiye’de Sosyal Politika ve Dezavantajlı Gruplar, , Editör, Kırmızı Yayınları, İstanbul, ss.137-160, 2019

Uydu Kentlerden Sınır Kentlere Türkiye'de Kent Mültecileri ve Gündelik Yaşam Deneyimleri

Kente Dair, Tümtaş, M.S., Dericioğulları Ergun, A., Ergun, C. , Editör, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, ss.334-361, 2016