Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Türkiye’deki Suriyelilerin Sosyolojik “Yabancı” Olarak Ele Alınması Üzerine Eleştirel BirDeğerlendirme

SDÜ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, vol.47, no.2, pp.97-115, 2019 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de Suriyelilerin Sosyolojik ”Yabancı” Olarak Ele Alınması Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.2, no.47, pp.97-115, 2019 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’de Mültecilere Yönelik Yerleşim Politikaları ve Uydu Kentler: Güvenlik Kıskacında Yaşamlar

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi Göç Özel Sayısı, vol.22, pp.1385-1410, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Türkiye’de Dezavantajlılığın Mülteci Halleri: Haklardan Uzak ”Hakk”a Bırakılmış Yaşamlar

Toplum ve Demokrasi Dergisi Dezavantajlılık Özel Sayısı, vol.11, no.24, pp.185-200, 2017 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Mor Çatı ve Şefkat-Der Örneğinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Sivil Toplumun Rolü

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, no.42, pp.199-226, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mültecilik Hallerini Mekan Üzerinden Okumak Gaziantep Örneğinde Türkiyelilerin Gözünden Suriyeli Kent Mültecileri

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.44, pp.808-825, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Eylemcilerin Gözünden Bir Sosyal Hareket ve Kent Hakkı Talebi Olarak Taksim Gezi Parkı Eylemleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.22, pp.1-28, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de Suriyeli Olmanın “Kadınlık” Üzerinden İnşası: İzmir Örneği

”Tarih Boyunca Uluslarası Göç ve Göçmenlik” 1. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Sempozyumu, İzmir, Turkey, 12 - 14 December 2019

Uydu Kentlere Sıkışmış Hayatlar Isparta Burdur Örneğinde Mültecilerin Kentle İmtihanı

VIII. Sosyoloji Kongresi Farklılıklar, Çatışmalar ve Eylemlilikler Çağında Sosyoloji, Ankara, Turkey, 1 - 03 December 2016 Sustainable Development

Türkiye’de Sığınmacılık ve Uydu Kent Deneyimi

II. Uluslararası Davraz Kongresi Küresel Sorunlar ve Çözüm Arayışları, 29 - 31 May 2014, pp.4081-4114

Bir Uydu Kent Örneği Olarak Isparta’dan Sığınmacılık Sorununun Görünümleri

Uluslararası Katılımlı VII. Sosyoloji Kongresi, Yeni Toplumsal Yapılanmalar: Geçişler, Kesişmeler, Sapmalar, Muğla, Turkey, 2 - 05 October 2013, pp.141-158

Books & Book Chapters

Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Çifte Dezavantajlılığı: Emek Piyasasında Mülteci Çocuk Olmak

in: Türkiye’de Sosyal Politika ve Dezavantajlı Gruplar, DERİCİOĞULLARI ERGUN, A., KOÇANCI,M., NAMAl, M. K., Editor, Kırmızı Yayınları, İstanbul, pp.137-160, 2019

Türkiye’deki Suriyeli Çocukların Çifte Dezavantajlılığı:Emek Piyasasında Mülteci Çocuk Olmak

in: Türkiye’de Sosyal Politika ve Dezavantajlı Gruplar, , Editor, Kırmızı Yayınları, İstanbul, pp.137-160, 2019

Uydu Kentlerden Sınır Kentlere Türkiye'de Kent Mültecileri ve Gündelik Yaşam Deneyimleri

in: Kente Dair, Tümtaş, M.S., Dericioğulları Ergun, A., Ergun, C. , Editor, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, pp.334-361, 2016