Education Information

Education Information

 • 2012 - 2016 Doctorate

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Statıstıcs, Turkey

 • 2009 - 2011 Postgraduate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, Turkey

 • 2006 - 2011 Undergraduate

  Anadolu University, Faculty Of Busıness Admınıstratıon, Department Of Busıness, Turkey

 • 2005 - 2009 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Statıstıcs, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  Parçacık Sürü Optimizasyonuna Dayalı En Küçük Budanmış Kareler Yöntemi ile Çarpımsal Nöron Model için Dayanıklı Öğrenme Algoritması

  Ondokuz Mayis University, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik/Uygulamalı İstatistik

 • 2011 Postgraduate

  Sosyo-Ekonomik ve Mekansal Değişkenlerin Hanehalkı Kira Harcamaları Üzerine Etkilerinin Hedonik Fiyat Fonksiyonu ile Tahmin Edilmesi Sustainable Development

  Suleyman Demirel University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri/Ekonometri