Education Information

Education Information

 • Continues Doctorate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

 • Continues Postgraduate

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi, Turkey

 • Continues Undergraduate

  Suleyman Demirel University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Devlet Muhasebe Sistemi İçinde Özel Bütçeli İdarelerde İç Kontrol Sisteminin Etkinliği: Üniversitelere Yönelik Bir Araştırma,

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı

 • 2004 Postgraduate

  Yeni iletişim teknolojilerinin siyasal hayatta uygulanması ve Türkiye örneği

  Suleyman Demirel University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English