Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Comparison of Static and Dynamic Elastic Moduli in Concrete: Effects of Compressive Strength, Curing Conditions and Reinforcement

IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING, vol.45, no.4, pp.2327-2343, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Anisotropy of Reinforced Concrete from Geophysical Methods

SCIENCE OF SINTERING, vol.53, no.3, pp.323-345, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Soil liquefaction analysis based on soil and earthquake parameters

JOURNAL OF APPLIED GEOPHYSICS, vol.176, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Prediction of mechanical and physical properties of some sedimentary rocks from ultrasonic velocities

BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT, vol.78, no.8, pp.6003-6016, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Estimation of the porosity of clay soils using seismic P- and S-wave velocities

JOURNAL OF APPLIED GEOPHYSICS, vol.170, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Prediction of reinforced concrete strength by ultrasonic velocities

JOURNAL OF APPLIED GEOPHYSICS, vol.141, pp.13-23, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Natural radioactivity of bricks and brick material in the Salihli-Turgutlu area of Turkey

ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, vol.68, no.2, pp.499-506, 2013 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

The porosity of saturated shallow sediments from seismic compressional and shear wave velocities

JOURNAL OF APPLIED GEOPHYSICS, vol.73, no.1, pp.16-24, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Compressional and shear-wave velocity measurements in unconsolidated top-soil and comparison of the results

INTERNATIONAL JOURNAL OF THE PHYSICAL SCIENCES, vol.5, no.7, pp.1034-1039, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Quality control of compacted grounds using seismic velocities

NEAR SURFACE GEOPHYSICS, vol.6, no.5, pp.299-306, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Zemin ve Deprem Parametrelerinden İvme Azalım İlişkisi

Deu Muhendislik Fakultesi Fen ve Muhendislik, vol.23, no.68, pp.575-593, 2021 (National Refreed University Journal)

Determination of Anisotropy of Reinforced Concretes by using Resistivity Method

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, vol.26, no.3, pp.572-580, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Potansiyel Jeotermal Kaynaklar için Radyojenik Isı Üretiminden Sıcak Kuru Kayanın Belirlenmesi ve Isparta-Yakaören Örneği

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.25, pp.65-75, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Jeofizik Yöntemler ile Yer ve Yapı Etkileşimi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.23, pp.46-60, 2019 (National Refreed University Journal)

Doygun Betonların Statik ve Dinamik Elastik Parametrelerinin Karşılaştırılması

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.18, pp.11811189, 2018 (Other Refereed National Journals)

Determination of reinforced dry concrete strength by electrical resistivity method

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, vol.24, no.6, pp.1230-1236, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Beton Dayanımının Yerinde P Dalga Hızından Belirlenmesi ve İzmir Örneği

SDU International Journal of Technological Sciences, vol.9, no.1, pp.1-16, 2017 (National Refreed University Journal)

BETON DAYANIMININ YERİNDE P DALGA HIZINDAN BELİRLENMESİ VE İZMİR ÖRNEĞİ

SDÜ Uluslararası Teknoloji Bilimler Dergisi, vol.9, no.1, pp.1-16, 2017 (Other Refereed National Journals)

Time dependent change of Seismic Velocities on Low strength concrete

The Online Journal of Science and Technology, vol.6, no.4, pp.49-57, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Deprem Ağır Hasar Alanlarının Önceden Belirlenmesi ve Şehir Planlaması için Makro ve Mikro Bölgelendirmelerin Önemi.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.19, no.2, pp.24-38, 2015 (National Refreed University Journal)

SİSMİK HIZLARDAN YOĞUNLUĞUN BELİRLENMESİ

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeofizik, vol.17, pp.3-15, 2015 (Other Refereed National Journals)

Elektrik Özdirenç ve Sismik Kırılma Yöntemlerinden Heyelan Geometrisinin Belirlenmesi

SDÜ Fen Bilimleri Enstitü Dergisi, vol.18, no.3, pp.22-29, 2014 (National Refreed University Journal)

Sismik Hızlardan Taşıma Gücünün İncelenmesi SDÜ Uluslararası Teknoloji Bilimler Dergisi 5 2 78 86

SDU Uluslararası Teknoloji Bilimler Dergisi, vol.5, no.2, pp.78-86, 2013 (Other Refereed National Journals)

Afyon Sandıklı Şuhut Arasındaki Bölgenin Toryum Konsantrasyonunun Alansal Dağılımı

SDU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.17, no.3, pp.28-31, 2013 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Sismik Hızlardan Taşıma Gücünün İncelenmesi

SDÜ Uluslararası Teknoloji Bilimler Dergisi, vol.5, no.2, pp.78-86, 2013 (National Refreed University Journal)

Binaların Beton Kalitesinin Tahribatsız Jeofizik Yöntemlerle Belirlenmesi

SDÜ Uluslararası Teknoloji Bilimler Dergisi, vol.5, no.2, pp.156-165, 2013 (National Refreed University Journal)

Beton Dayanımının Ultrasonik Yöntemle Tayini

Jeofizik Bülteni, vol.23, no.70, pp.41-45, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Sismik Hızlardan Beton Dayanımının Belirlenmesi

Jeofizik Bülteni, vol.23, no.70, pp.25-30, 2012 (National Non-Refereed Journal)

Haydarlı Baraj Alanının Elektrik Özdirenç ve Jeolojik Özellikleri.

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Jeofizik, vol.16, pp.43-53, 2012 (Other Refereed National Journals)

Beton Dayanımının Tahribatsız Ultrasonik Yöntemle Tayini

Hazır Beton, vol.109, pp.82-85, 2012 (Other Refereed National Journals)

Beton Dayanımının Tahribatsız Ultrasonik Yöntemle Tayini.

Yapı Dünyası, vol.184, pp.55-58, 2011 (Other Refereed National Journals)

Natural Radioactivity in some geological samples in Isparta (Turkey)

Arab Journal of Nuclear Sciences and Applications, pp.353-358, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mavikent-Isparta Örneğinde Mikrobölgeleme Çalışmaları için Yerel Zemin Koşullarının Belirlenmesi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.14, no.1, pp.46-54, 2010 (National Refreed University Journal)

Mavikent Isparta örneğinde sismik mikrobölgeleme çalışmaları için yerel zemin koşullarının belirlenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.1, pp.46-54, 2010 (Other Refereed National Journals)

Kayma Dalga Hızı ve Etkin Titreşim Periyodundan Sıvılaşma Çözümlemesi için Yeni Bir Yöntem

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, vol.13, no.1, pp.74-81, 2009 (National Refreed University Journal)

Zeminlerin Basınç ve Kesme Mukavemetlerinin Sismik Hızlardan Tahmini,

İstanbul Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, vol.22, no.2, pp.95-104, 2009 (National Refreed University Journal)

Eşen I HES Projesi Alanının Jeoteknik Özellikleri,

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,, vol.11, no.1, pp.75-83, 2007 (National Refreed University Journal)

Fethiye-Eşen II HES Şalt ve Santral Sahasındaki Potansiyel Heyelanının Yerteknik Özellikleri ve Yorumu

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,, vol.11, no.1, pp.84-90, 2007 (National Refreed University Journal)

Eşen-I. Hidroelektrik Santralı Bent Yeri Ve Göl Alanının (Fethiye-Muğla) Jeolojik-Jeofizik ve Jeoteknik Özellikleri

Ekologiya ve Su Teserrüfatı, Elmi-Texniki ve istehsalat Jurnalı, pp.17-28, 2007 (International Refereed University Journal)

Sığ Sismik Mikro-Bölgeleme ve Burdur/Türkiye Örneği,

Ekologiya ve Su Teserrüfatı, Elmi-Texniki ve istehsalat Jurnalı, pp.9-15, 2006 (International Refereed University Journal)

Sıvılaşır yada sıvılaşmaz zeminlerin yinelemeli gerilme oranına bir seçenek

DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.8, no.2, pp.79-91, 2006 (National Refreed University Journal)

Gutenberg Ritcher Bağıntısındaki b Değerinin Belirlenmesi için Alternatif Bir Metot ve Güneybatı Türkiyede Bir Uygulaması

DEÜ.Mühendislik Fakültesi, Fen ve Mühendislik Dergisi, vol.8, no.2, pp.67-78, 2006 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yerleşim Yerinin Belirlenmesinde Radyojenik Riskin Önemi

1. Uluslararası Genç Araştırmacılar Öğrenci Kongresi (IYRSC-2019), Burdur, Turkey, 28 - 30 November 2019, pp.347-355

Radyoaktif Yöntemle Jeotermal Amaçlı Radyojenik Isı Üretimi

1. Uluslararası Genç Araştırmacılar Öğrenci Kongresi (IYRSC-2019), Burdur, Turkey, 28 - 30 November 2019, pp.329-335

Estimation of Building Foundation Type from Microtremor Method

VI. International Earthquake Symposium Kocaeli 2019, Kocaeli, Turkey, 25 - 27 October 2019, pp.515-518

Investigation of Structure Resonance and Concrete Strength using Geophysical Methods

VI. International Earthquake Symposium Kocaeli 2019, Kocaeli, Turkey, 25 - 27 October 2019, pp.880-884

Comparison of 1D and 2D MT and Electrical Resistivity Results in Denizli-Buldan Geothermal Field

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ONCIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 8 - 10 May 2017

Investigation of Anisotropy in Concrete Samples by Geophysical Methods

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ONCIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 8 - 10 May 2017

Determination of Concrete Properties by Seismic Velocities

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ONCIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 8 - 10 May 2017

Distribution of Absorbed Dose Rate and Annual Effective Dose ofGölcük-Direkli Region

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ONCIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 8 - 10 May 2017

Investigation of Concrete Strength by Seismic Signal Analysis

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ONCIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 8 - 10 May 2017

Geological and Geophysical Studies in Denizli-BuldanGeothermal Field

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ONCIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 8 - 10 May 2017

Terrestrial Radiation Risk of Dereköy-Yazır Volcanic Region

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ONCIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 9 - 10 May 2017

Investigation of concrete strength by signal analysis of seismic velocities

2. International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE) 2017, Nevşehir, Turkey, 24 - 27 April 2017, pp.1109

Mevcut yapıların Beton Dayanımının Jeofizik yöntemlerle belirlenmesi

Prof. Dr. Rahmi Pınar Kentleşme ve Yapı İncelemeleri Çalıştayı., İzmir, Turkey, 19 - 20 November 2015

Betonarme Binaların Ultrasonik Sismik Hızlardan Beton Dayanımının Belirlenmesi

Jeofizikte Hasarsız Yapı İnceleme Çalıştay Kitapçığı, Kocaeli, Turkey, 15 October 2015, vol.1, pp.49-57

Time Dependent Change of Seismic Velocities on Low Strength Concrete

International Science Technology Conference, St. Petersburg, Russia, 2 - 04 September 2015, pp.549-557

Donatının Beton Dayanımına Etkisinin Sismik Hızlarla İncelenmesi

Genç Yerbilimciler Kongresi (GYK), İzmir, Turkey, 5 - 07 June 2015, pp.37-38

Yerinde Beton Dayanımının Sismik P Dalga Hızından Belirlenmesi

Genç Yerbilimciler Kongresi (GYK), İzmir, Turkey, 5 - 07 June 2015, pp.43-44

P ve S Dalga Hızları Kullanılarak Beton Dayanımının Belirlenmesi

Genç Yerbilimciler Kongresi (GYK), İzmir, Turkey, 5 - 07 June 2015, pp.39-40

Kolonun Farklı Noktalarındaki P Dalga Hız Değişiminin İncelenmesi

Genç Yerbilimciler Kongresi (GYK), İzmir, Turkey, 5 - 07 June 2015, pp.41-42

The Importance of Using Seismic Ultrasonic Velocities Together in Determining of Concrete Strength

1st International Congress on Engineering and Natural Sciences, Skopje, Macedonia, 15 - 19 May 2015, pp.58

Investigation of Building Foundation Type by Microtremor Method

1st International Congress on Engineering and Natural Sciences, Skopje, Macedonia, 15 - 19 May 2015, pp.59

Comparison of Laboratory and in Situ Concrete Strength Results

1st International Congress on Engineering and Natural Sciences, Skopje, Macedonia, 15 - 19 May 2015, pp.60

Kensel Dönüşümde Yapı Jeofiziğin Önemi

Prof.Dr. Ali Keçeli Jeofizik Jeoteknik Çalıştayı, Antalya, Turkey, 17 - 18 April 2015

Distribution of natural radioactivity from 40K radyoelement in Sandıklı Şuhut Afyon area volcanics

International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2014), Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2014

Determination of natural radioactivity from 232Th with gamma ray spectrometry in Dereköy Yazır Ağlasun Burdur Southwestern Anatolia

International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2014), Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2014

Determination of Landslide Geometry Using Electric Resistivity Tomography and Seismic Refraction Tomography Techniques

20th The International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2013, pp.471-474

Importance of the Shear Wave Velocity in Determination of Concrete Quality

20th The International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2013, pp.404-407

Determination of the Alteration Zones with Radiometric Method Primary Results of Sandıklı Afyonkarahisar Region

20th The International Geophysical Congress & Exhibition of Turkey, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2013, pp.240-243

Multi Parameter Relationship between Number of Schmidt Rebound and Seismic Ultrasonic Velocities of Limestone

20th The International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2013, pp.606-610

Afyon Sandıklı Şuhut Arasındaki Bölgenin Toryum Konsantrasyonunun Alansal Dağılımı

Lümidoz-7 Lüminesans Dozimetri Kongresi, Isparta, Turkey, 10 - 12 September 2013, pp.33 Sustainable Development

Afyon Sandıklı Yöresinde Doğal Uranyum Konsantrasyon Ölçümleri

Türk Fizik Derneği 30. Uluslararası Fizik Kongresi, İstanbul, Turkey, 2 - 05 September 2013

Determination of Landslide Geometry by Geophysical Methods

4th International Geosciences Student Conference, Berlin, Germany, 25 - 29 April 2013

Examination of Bearing Capacity from Seismic Velocities

International Construction Congress 2012 ICONC2012-SDÜ, Isparta, Turkey, 11 - 13 October 2012

Determination from Non Destructive Geophysics Methods of Concrete Quality of Buildings

International Construction Congress 2012 ICONC2012, Isparta, Turkey, 11 - 13 October 2012

The Empirical Relationships between Dynamic Penetration Test DPT and Seismic Velocities

Applied and Environmental Geophysics, 12th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM-2012, Albena, Bulgaria, 17 - 23 June 2012, pp.655-660 identifier

Pisidya Antihocheia St Paul Kilisesindeki Elektrik ve Yer Radarı Çalışmaları

4. Yer elektrik çalıştayı, İzmir, Turkey, 21 - 23 May 2012, pp.88-92

Binaların Beton ve İskelet Yapısının Tahribatsız Jeofizik Yöntemlerle Belirlenmesi ve Alanya Örneği

Alanya 12. Tarih ve Kültür Sempozyumu, Antalya-Alanya, Turkey, 4 - 06 May 2012, pp.113-119

Şehir Yapılaşmaları için Deprem Mastır Planlaması ve Alanya için Yapılması Gerekenler

Alanya 12. Tarih ve Kültür Sempozyumu, Antalya-Alanya, Turkey, 4 - 06 May 2012, pp.152-169

Kayma Dalga Hızından Sıvılaşma Çözümlemesi Kumluca Antalya Örneği

6.Kentsel Altyapı Sempozyumu,IMO-Antalya, Antalya, Turkey, 14 - 15 October 2011, pp.573-580

Eğirdir Sahil Şeridinin Doğal Radyoaktivite Seviyesinin Belirlenmesi

Türk Fizik Derneği 28. Uluslararası Fizik Kongeresi, Turkey, 6 - 07 September 2011

Natural Radioactivity in some geological samples in Isparta Turkey

X. Radiation Physics and Protection conference, cario, Egypt, 26 - 30 November 2010

Liquefaction Analysis of the Kumluca Region

The 19th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, 23 - 26 November 2010

A New Microgravity Survey at Southern Izmir

The 19th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, Turkey, 23 - 26 November 2010

Determination of Density from Seismic Velocities

The 19th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, Turkey, 23 November 2013 - 26 November 2010

İzmir in güneyindeki yeni mikrogravite profil çalışmaları

Türkiye 19. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisi CD, Ankara, Turkey, 23 - 26 November 2010, pp.173

Andezitli Alanlarda Yüzey Gamma Ölçümleri

Türk Fizik Derneği 26. Uluslararası Kongresi, Turkey, 24 - 27 September 2009

Gamma Spektrometresi ve Jeofizikteki Uygulamaları

XI Ulusal Spektroskopi Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 26 June 2009

Determined From Resistivity Method Of Earthing Area

The18th International Geophysical Congress and Exhibition by UCTEA, Ankara, Turkey, 14 - 17 October 2008

Sismik ve Jeoelektrik Yöntemlerle Zemin Araştırması ve Traverten Boşlukların Belirlenmesi

UMES'07 Ulusal Teknik Eğitim Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 20 - 22 June 2007, vol.2, pp.553-556

Geotechnical Properties of Eşen I HEPP Project Tunnel Aligment

The 17th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, Turkey, 14 - 17 November 2006

Comparative Liquefaction Analyses Methods Depend on SPT N1 60 and Vsd and Sample İnegöl

The 17th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, Turkey, 14 - 17 November 2006

Preliminary Results of Geological and Geophysical Studies in Eşen I HPP Dam

The 16th International Geophysical Congress and Exhibition of Turkey, Ankara, Turkey, 7 - 10 December 2004

Kayma Dalga Hızından Potansiyel Sıvılaşma Analizi

Jeofizik Sempozyumu, Isparta, Turkey, 13 - 15 May 2003, pp.39

Gutenberg Richter Bağıntısına Yeni Bir Yaklaşım ile İstanbul ve Civarının Sismisitesinin Belirlenmesi

Mühendislik Bilimleri Genç Araştırmacılar I. Kongresi, İstanbul, Turkey, 17 - 20 February 2003, pp.591-600

An Investigation on the Relation Between the Seismic Parameters and Reaction Module at Compressed Airport Grounds

4th. International Symposıum on Eastern Mediterranean Geology, Isparta, Turkey, 24 - 28 November 2001, pp.481-487

Süleyman Demirel Havaalanı Sıvılaşma Analizi

Ulusal Jeofizik Toplantısı 2000, Ankara, Turkey, 23 - 25 November 2000, pp.152-155

Kayaçlarda Sismik Hızlar ve Kayma Direncinin İncelenmesi 63 70 Ankara

52. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 1 - 04 June 1999, pp.63-70

1 Ekim 1995 Dinar Deprem Hasarında Zemin Etkisi

Cumhuriyetin 75. Yıldönümü Yerbilimleri ve Madencilik Kongresi, Ankara, Turkey, 2 - 06 November 1998

Tarsus Cumhuriyet Alanının Arkeojeofizik Yöntemlerle Araştırılması

20. Uluslar arası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, Tarsus, Turkey, 25 - 29 May 1998

Pisidia Antiocheia sı Roma Hamamı

1. Uluslararası Pisidia Antiocheia Sempozyumu, Isparta, Turkey, 2 - 04 July 1997, pp.51-68

Books & Book Chapters

Mevcut Yapıların Beton Dayanımının Jeofizik (Ultrasonik) Yöntemle Belirlenmesi

in: Prof. Dr. Rahmi Pınar Kentleşme ve Yapı İncelemeleri Çalıştay Kitabı, Emre Timur ve Sinan Can Öziçer, Editor, Tmmob Jeofizik Mühendisleri Odası Eğitim Yayınları No: 28, Ankara, pp.81-96, 2017

Mevcut Yapıların Beton Dayanımının Jeofizik (Ultrasonik) Yöntemle Belirlenmesi.

in: Prof. Dr. Rahmi Pınar Kentleşme ve Yapı İncelemeleri Çalıştay Kitabı, Emre TİMUR ve Sinancan ÖZİÇER, Editor, TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Eğitim Yayınları, Ankara, pp.81-96, 2017

Dinamik Yontemlerle Zemin Sıvılaşma Analizi

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası, Ankara, 2016

Dinamik Yöntemlerle Zemin Sıvılaşma Analizi

Tmmob Jeofizik Mühendisleri Odası Eğitim Yayınları, Ankara, 2016

Prof. Dr. Ali KEÇELİ Jeofizik-Jeoteknik

Tmmob Jeofizik Mühendisleri Odası, Ankara, 2015

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YAPI JEOFİZİĞİNİN ÖNEMİ

in: Prof. Dr. Ali KEÇELİ Jeofizik-Jeoteknik Kitabı, Osman Uyanık, Editor, Tmmob Jeofizik Mühendisleri Odası, Ankara, pp.73-78, 2015

Kentsel Dönüşümünde Yapı Jeofiziğin Önemi

in: Prof Dr Ali Keçeli Jeofizik Jeoteknik Çalıştayı Bildiriler Kitabı, Osman UYANIK, Editor, TMMOB Jeofizik Mühendisler Odası Eğitim Yayınları, Ankara, pp.73-78, 2015

Jeofizik ve Klasik Yöntemlerle Yapı İncelemeleri (Yapı Jeofiziği).

Tmmob Jeofizik Mühendisleri Odası Eğitim Yayınları No:19, Ankara, 2014