Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of Physical and Physiological Parameters of Children Skiers and Voleyball Players

İzmir Democracy University Natural and Applied Science Journals, cilt.2, sa.1, ss.26-30, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analysis of Professional Maturity Levels of CandidatesWho Take Special Skill Talent Exam

TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, ss.295-301, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

University Students General Self Sufficiencies Predictive Power of the Questioning Skills

Turkish Online Journal Of Educational Technology, ss.1244-1251, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship Between Decision Making Styles With Locus of Control And Assertiveness In soccer Refrees

Turkish Online Journal Of Educational Technology, ss.1104-1112, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaratıcılık Düzeyleri ile Duygusal Zeka Seviyelerinin İncelenmesi

Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri DErgisi, cilt.1, sa.2, ss.85-99, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özel Yetenek Sınavına Giren Adayların Genel Özyeterlilik Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.17-26, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LEADERSHIP CHARACTERISTICS OF ACTIVE FOOTBALL TRAINERS AND ORGANIZATIONAL DEPENDENCE LEVEL (KAYSERİ PROVINCE SAMPLE)

International Journal of Social Science and Economic Research, cilt.1, sa.7, ss.869-876, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship Beetween Leadership Styles and Assertiveness of Physical Education Teacher

International Journal of Science Culture and Sport, ss.11-22, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Predictive power of the success tendency and ego identity status of the university students

Educational Research and Reviews, cilt.10, sa.17, ss.2447-2454, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship with Self Esteem Between Assertiveness Levels of Sub Elite In Door Soccer Players

International journal of Science Culture and Sport, ss.156-162, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship with Life Satisfaction Between Health Promoting Behaviours of Special Education Teachers Kayseri City Sample

International journal of Science Culture and Sport, ss.125-132, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship with Self Esteem Between Self Monitoring Levels of Sub Elite In Door Soccer Players

International journal of Science Culture and Sport, ss.148-155, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Self Reported Teaching Style Preferences and Perceptions of Physical Education and Sport Teacher Candidates

International journal of Science Culture and Sport, ss.116-124, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

INVESTIGATING THE LEVEL OF PROFESSIONAL ATTITUDE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Science Movement And Health, cilt.15, sa.2, ss.164-170, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

INVESTIGATING SELF EFFICACY LEVELS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Science Movement And Health, cilt.15, sa.2, ss.158-163, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Health Promoting Behaviours of Sub Elite Athletes

Journal of Athletic Performance and Nutrition, cilt.2, sa.1, ss.1-5, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Investigation Over the Levels of Social Anxiety According to the Gender Factors of Hearing Impaired Adolescent Athletes Between the Ages of 12 16

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.56-61, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ATTITUDE OF FIRST GRADE TEACHERS OF PRIMARY EDUCATION SCHOOLS RELATED TO PHYSICAL EDUCATION AND SPORT LESSONS

Science Movement And Health, cilt.11, sa.2, ss.221-228, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EVALUATION OF BODY FAT PERCENTAGE OF FEMALE UNIVERSITY STUDENTS ACCORDING TO THREE DIFFERENT METHODS

Science Movement And Health, cilt.11, sa.2, ss.244-249, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversiteli Erkek Öğrencilerin Vücut Yağ Yüzdelerinin Üç Farklı Yöntemle Değerlendirilmesi

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.20, sa.2, ss.107-115, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Investigation of Anxieties and Brief Symptom Inventory Levels of Female Volleyball Players

Science, Movement and Health, ss.570-576, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DETERMINING SOME PHYSICAL PARAMETERS OF SOCCER AND IN DOOR SOCCER PLAYERS

Science Movement And Health, cilt.10, sa.2, ss.188-191, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE EFFECTS OF SWIMMING EXCERCISE AT 35 C WATER AND L CARNITINE ON BLOOD CELLS OF MICE

Science Movement And Health, cilt.10, sa.2, ss.154-157, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE INVESTIGATION SOMATOTYPE PROFILES OF UNIVERSITY STUDENTS

Science Movement And Health, cilt.10, sa.2, ss.288-294, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

COMPAREMENT OF BURNOUT LEVELS OF MALE SPECIAL EDUCATION TEACHERS OF BLIND AND HEARING LOST HANDICAPPEDS

Science Movement And Health, cilt.10, sa.2, ss.848-850, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE COMPORISON OF STRESS AND BURNOUT LEVELS OF 13 15 AGED SPORTMEN BLINDS

Science Movement And Health, cilt.10, sa.2, ss.163-165, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KİKBOKSCULARDA MAÇ ÖNCESİ VE SONRASI DURUMLULUK SÜREKLİLİK KISA SEMPTOM ENVANTERİ BULGULARI

Türkiye Kick Boks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.22-27, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

14 Yaş Çocukların Fiziksel Uygunluk Düzeyleri ile Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi

İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, cilt.11, sa.3, ss.127-130, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Effect of Problem-Solving Skills Of Fear Of The Negative Assessments University Student

5th International Conference of Physical Education and Sports Science, Nevşehir, Türkiye, 4 - 06 Aralık 2018, ss.98-100

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sosyal Görünüş Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göreİncelenmesi

International Eurasian Conference on Sport, Education, and Society, Mardin, Türkiye, 15 - 18 Kasım 2018, ss.118

Analysis of Professional Maturity Levels of Canditates Who Take Special Skill Talent Exam

International Conference on New Horizions, Berlin, Almanya, 17 - 19 Temmuz 2017, ss.351-356

The Relationship Between Decision Making Styles with Locus of control and Assertiveness in Soccer Refrees

International Conference on New Horizons in Education 2016, Avusturya, 3 - 15 Temmuz 2016, ss.228-235

University Students General Self Sufficiences Predictive Power of the Questioning Skills

International Conference on New Horizons in Education 2016, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016, ss.389-396

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Liderlik Tarzları ve Atılganlık Arasındaki ilişki

5th International Conference on Science Culture and Sport, Kazakistan, 13 - 15 Nisan 2016

Sub elit Futsalcıların Benlik Saygısı ile Kendini Ayarlama Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

4 th International Conference on Science Culture and Sport, Ohrid, Makedonya, 22 - 26 Mayıs 2015

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Adaylarının Öğretimsel Stil ve Değer Algılarının İncelenmesi

4 th International Conference on Science Culture and Sport, Ohrid, Makedonya, 22 - 26 Mayıs 2015

Sub elit Futsalcıların Benlik Saygısı ile Atılganlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

4th International Conference on Science Culture and Sport, Ohrid, Makedonya, 22 - 26 Mayıs 2015

Evaluation of Body Fat Percentage of Female University Students According to Three Different Methods

11 th International Scientific Conference Perspectives In Physical Education and Sport, Constanta, Romanya, 20 - 21 Mayıs 2011

Altitude of First Grade Teachers Of Primary Education Schools Related to Physical Education and Sport Lessons

11 th International Scientific Conference Perspectives In Physical Education and Sport, Constanta, Romanya, 20 - 21 Mayıs 2011

The Effects of Swimming Excercise at 35 Cwater and L carnitine on Blood Cells of Mice

10 th International Scientific Conference Perspectives In Physical Education and Sport, Constanta, Romanya, 10 - 12 Mayıs 2010

The Investigation Somatotype Profiles of University Students

10 th International Scientific Conference Perspectives In Physical Education and Sport, Constanta, Romanya, 10 - 12 Mayıs 2010

Determining Some Physical Parameters of Soccer and In door Soccer Players

10 th International Scientific Conference Perspectives In Physical Education and Sport, Constanta, Romanya, 10 - 12 Mayıs 2010

Comparement of Burnout Levels of Male Special Education Teachers of Blind and Hearing Lost Handicaps

10 th International Scientific Conference Perspectives In Physical Education and Sport, Constanta, Romanya, 10 - 12 Mayıs 2010

The Comporison of Stress And Burnout Levels of 13 15 Aged Sportmen Blinds

10 th International Scientific Conference Perspectives In Physical Education and Sport, Constanta, Romanya, 10 - 12 Mayıs 2010

The Investigation of Anxieties and Brief Symptom Levelsof Female Voleyball Players

10 th International Scientific Conference Perspectives In Physical Education and Sport, Constanta, Romanya, 10 - 12 Mayıs 2010

Kitap & Kitap Bölümleri

Zihinsel Antrenman ve Vücut Geliştirme

Bilim ve Sağlık Açısından Vücut Geliştirme, İbrahim Kubilay Türkay, Editör, Akademisyen Kitabevi, ss.55-60, 2020

FUTBOL VE FUTSAL (SALON FUTBOLU)OYUNCULARININ VÜCUT SALINIMLARININİNCELENMESİ

AKADEMİSYEN YAYINEVİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KİTABI, Zeynep Filiz Dinç, Editör, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Ankara, ss.83-93, 2018

CHAPTER 6

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ, PEPE Kadir , KARATAŞ Özgür, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.103-117, 2018

Chapter 38

RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC PROCRASTINATION, ACADEMICFORGERIES AND SUCCESS TENDENCIES OF THE UNIVERSITY STUDENTS, Prof. Hasan ARAPGIRLIOGLUAssist. Prof. Atilla ATIKProf. Robert L. ELLIOTTAssoc. Prof. Edward TURGEON, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.340-347, 2017