Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

An Analysis of The Current Situation of EU Countries in Terms of Health Systems

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: Sustainable Global Competition, 5 - 07 Ekim 2017, ss.195-199

ÜLKELERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNİN CAM TAVAN ALGISINA ETKİSİ - EFFECTS OF STATE DEVELOPMENT LEVELS ON GLASS CEILING

7th ​International Conference of Strategic Research on Social Science and Education 2017 (ICoSReSSE), 13 - 15 Ekim 2017, ss.15-24

E-Diseases Caused by Technology Addiction and Their Effects: An Evaluation Based on Individual and Community Health

1st International 11th Conference of Health and Hospital Administration, 13 - 15 Ekim 2017, ss.311-312

The Analysis Of The Developments Within Turkish Health Sector Through EU Progress Reports

6th International Humanities and Social SciencesConference, 26 - 29 Ocak 2017

Burnout Syndrome in Business Life

International Conference of Strategic Research in Social Science and Education, 14 - 16 Ekim 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Göç Olgusunun Türk Sağlık Sistemi Üzerindeki Etkileri: Suriyeli Sığınmacılar Örneği

21. Yüzyılds Uluslararası Göç ve Mülteciler - Bir Türkiye Perspektifi, Aygül H. H ve Eke E., Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.235-273, 2018